Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy Targówek

Wieczorna debata

Zwołana na wniosek 8 radnych klubu PiS nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Targówek 21 listopada rozpoczęła się o godzinie 20.00, zakończyła ok. 23.00. Była jedną z form konsultacji społecznych, związanych z budową wschodniej części obwodnicy śródmiejskiej.

Obrady prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Joanna Mroczek. Jako pierwsza glos zabrała Anna Piotrowska z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. W dyskusji wypowiedzieli się radni, m.in.: Tomasz Cichocki, Andrzej Bittel, Jacek Rybak, Michał Jamiński, Witold Harasim oraz burmistrz Sławomir Antonik i wiceburmistrz Grzegorz Gadecki.

W glosowaniu imiennym stanowisko poparło 11 radnych, 11 było przeciw, więc nie zostało ono podjęte.
Radni, głosujący „przeciw” wyrażali opinię, że należy poczekać na zakończenie konsultacji społecznych – do 15 grudnia.

K.