Ratuszowa 6

Dobiega końca sprawa dalszych losów działki miejskiej po dawnej bazie ogrodniczej przy Ratuszowej 6 na terenie Parku Praskiego. 14 listopada br. zarząd dzielnicy podpisał umowę dzierżawy tego terenu na okres 20 lat, do 2037 roku. Teren został wydzierżawiony olsztyńskiej firmie TNieruchomości sp. z.o.o., która wygrała ogłoszony przez praski ZGN przetarg. Pod koniec listopada br. dzierżawca przejął kontrolę nad nieruchomością.

Przypomnijmy, że dzierżawca zaproponował w przetargu (odbył się jesienią 2016 roku) stawkę 8,2 zł/m2 powierzchni zabudowanej oraz 4,5 zł/m2 powierzchni niezabudowanej – działka liczy prawie 4,4 tys m2, z czego 1,3 tys. m2 to powierzchnia zabudowana. Miesięcznie dzierżawca będzie przelewał na miejskie konto prawie 30 tys. zł. To cieszy, zwłaszcza, że działka przez lata stała opuszczona i trzeba było do niej dokładać.

Nieruchomość została wydzierżawiona na prowadzenie działalności gastronomicznej (restauracja), kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Z umowy dzierżawy wprost wynika zakaz prowadzenia przy Ratuszowej 6 punktu gier losowych, sprzedaży różnych środków psychoaktywnych („dopalacze”), a także organizowania głośnych imprez w godzinach 23:00-7:00 oraz pokazów pirotechnicznych. Złamanie tych zakazów może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. Jeszcze w grudniu br. dzierżawca jest zobowiązany przedstawić miastu harmonogram prac remontowo-budowlanych dla wspominanej działki (znajdujące się na niej obiekty wymagają pilnej interwencji). Ciekawostką jest również obowiązek przedstawiania przez dzierżawcę raz w roku, do końca lutego, rocznego planu działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, co daje nadzieję na włączenie realizowanych przy Ratuszowej inicjatyw w szerszy kontekst działań po stronie dzielnicy czy miasta.

Podobnie jak nasi czytelnicy, ciekawi jesteśmy efektu końcowego adaptacji terenu przy Ratuszowej 6. Dzierżawca w swojej krótkiej, liczącej dwie strony maszynopisu ofercie wspominał, że teren pozostanie otwarty, a osobom go odwiedzającym zaproponowana zostanie zróżnicowana oferta gastronomiczna w ramach restauracji, kawiarni oraz stoisk z ekologiczną żywnością. Na dzierżawionej działce ma również powstać plac zabaw dla dzieci, a także miejsca parkingowe dla osób odwiedzających kompleks. Mamy nadzieję, że w cały proces zagospodarowywania działki przy Ratuszowej 6 włączeni zostaną również mieszkańcy Pragi. 

KMI