Walka z dzikami

W związku z nadmierną populacją dzików bytujących na terenie Lasku Bródnowskiego w Urzędzie Dzielnicy Targówek odbyło się spotkanie z Andżeliką Gackowską – zastępcą dyrektora Lasów Miejskich Warszawa. Przedmiotem spotkania było omówienie sposobów przeprowadzenia działań zaradczych dot. zmniejszenia populacji dzików i zminimalizowania szkód przez nie spowodowanych.

Podczas spotkania przedstawiciel Lasów Miejskich przedstawił możliwość przeprowadzenia działań doraźnych za pomocą spryskiwania preparatem Hukinol terenów zieleni wokół Lasu Bródnowskiego oraz wzdłuż szlaków migracji dzików.

W związku z powyższym władze Dzielnicy podjęły decyzję o zakupie tego preparatu. Od początku września preparat jest sukcesywnie przekazywany przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych oraz administracji osiedli. Preparat szczególnie polecany zarządcom wspólnot oraz administratorom osiedli bezpośrednio przylegających do Lasu Bródnowskiego oraz terenów, na których najczęściej pojawiają się dziki. Do tej pory preparat odebrali przedstawiciele:

1) RSM Praga Osiedle Generalska
2) Wspólnoty Mieszkaniowej Św. Wincentego 124
3) Wspólnoty Mieszkaniowej Św. Wincentego 128
4) Wspólnoty Mieszkaniowej Św. Wincentego 130
5) Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kondratowicza 61
6) Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kondratowicza 63
7) SM Bródno – Osiedle „Wysockiego”
8) Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Technika

Hukinol to 3-metylowy kwas masłowy, który ma za zadanie swoim zapachem odstraszyć dzikie zwierzęta. Jest całkowicie nietoksyczny i bezpieczny dla ludzi oraz zwierząt. Administratorzy osiedli oraz zarządcy wspólnot zostali poinformowani o sposobie stosowania tego środka. Preparat ten posiada Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Nr PZH/HT – 2805/2013. Koszt zakupu preparatu 2.000 pln.