Praskie drzewa pomnikami przyrody?

Z początkiem stycznia br. burmistrz Zabłocki poinformował o podjęciu przez zarząd uchwały w sprawie ustanowienia na Pradze Północ pomników przyrody. Uchwała dotyczy czternastu drzew: sześciu dębów szypułkowych przy ul. Targowej i w Al. Solidarności, sześciu topól szarych przy ul. Kijowskiej, topoli czarnej, która znajduje się na terenie Parku Praskiego oraz jesionu wyniosłego przy ul. Kawęczyńskiej.

Inicjatywa władz Pragi jest odpowiedzią na liczne głosy mieszkańców, w tym przedstawicieli organizacji społecznych, dotyczące objęcia najstarszych drzew na Pradze dodatkową ochroną. Z takim wnioskiem, dotyczącym ustanowienia dziewięciu pomników przyrody (wszystkie znalazły się na liście opublikowanej przez burmistrza) wystąpili do zarządu dzielnicy w październiku 2017 r. członkowie Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów”. O inicjatywie społeczników pisaliśmy na łamach jednego z październikowych numerów naszej gazety.

Przypominamy, że Praga Północ jest jedyną dzielnicą w Warszawie, na której terenie nie ma formalnie tworów przyrodniczych objętych ochroną jako pomniki przyrody. O tym, czy doczeka się pomników, zadecyduje Rada Miasta.      

JO