Sprawy lokalne

Skwer przy ul. Szymanowskiego to część dzielnicy, w której od wielu lat nie były prowadzone prace remontowe. W roku 2017, podczas głosowania na projekty obszaru Nowa Praga z Pelcowizną, mieszkańcy oddali najwięcej głosów, bo 589, na projekt Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego.

W 2018 roku w trzecim i czwartym kwartale nastąpi realizacja tego projektu. Niestety, nie da się jej przyspieszyć, ponieważ projekt obligują procedury, np. zgoda konserwatora zabytków, ocena stanu drzewostanu starych topoli i ew. zgoda na ich wykarczowanie, przetargi na wykonanie projektu. Jak wiemy, sadzenie drzew i roślin musi odbywać się też w konkretnych miesiącach.

Z rozmów z mieszkańcami ul. Szymanowskiego wynika, że większość jest niezadowolona z postawionej altany. Informuję, iż jest to projekt realizowany z III edycji Budżetu Partycypacyjnego i będzie jeszcze udoskonalany.

Szanowni Mieszkańcy, prosimy o cierpliwość i zrozumienie. W realizacji projektu dołożymy wszelkich starań, aby poprawić wizerunek otoczenia, a  przede wszystkim komfort spędzania Państwa wolnego czasu.

Aby uniknąć podobnych sytuacji i mieć wpływ na to, co się zmienia w najbliższej okolicy, ważne jest zainteresowanie mieszkańców i ich czynny udział w spotkaniach i głosowaniach.

W dniach 26 lutego - 18 marca 2018 r. w Urzędzie Dzielnicy odbędą się spotkania dyskusyjne dotyczące projektów na dany obszar Pragi-Północ. Zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektami, również z moimi.
Głosowanie odbędzie się w dniach 15-30 czerwca 2018 r.

Małgorzata Anna Grzegorzewska
m.grzegorzewska13@gmail.com