Międzypokoleniowo na Pradze

W ostatni piątek udało się uzyskać znakomity przepis na stworzenie przestrzeni do rozmowy seniorów z młodzieżą - grup wydawałoby się odległych od siebie niemal w każdym aspekcie życia.

W ramach minigrantu przyznanego dla projektu „Seniorzy i młodzież gwiazdami wieczoru” przez Stowarzyszenie CAL, ze środków dla działań lokalnych w latach 2016-2018 na terenie objętym „Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku” zorganizowano zostało kolejne spotkanie stanowiące okazję do podziękowania za aktywność czytelników z osiedla Kijowska. Mieszkańcy od dwóch lat starają się o przywrócenie placówki bibliotecznej w „Długasie”. I jak zapewniają włodarze dzielnicy, dzień ponownego otwarcia się zbliża.

W świeżo odremontowanym budynku przy ul. Kawęczyńskiej 16, w gościnnym Klubie Młodzieżowym DOBRE FLOW, okoliczni mieszkańcy pokazali, że międzypokoleniowa wymiana jest możliwa i ma głęboki sens.

Młodzież, jak przystało na gospodarzy, powitała i ugościła przybyłych przygotowanym poczęstunkiem. Starsi docenili kindersztubę i zaangażowanie młodego pokolenia.

Prosta sytuacja jaką było wspólne śpiewanie kolęd, piosenek o Pradze oraz trudniejszych utworów o charakterze patriotycznym, które przygotował Klub Seniora z osiedla Kijowska pod przewodnictwem Pana Włodzimierza Michalczyka, pozwoliła na aktywne uczestnictwo wszystkich gości. Młodzież włączyła również instrumenty muzyczne, co pokazało, że spontaniczność ubogaca. Młodzi artyści pochwalili się też własnymi utworami, w tym kolędą zaaranżowaną w nowoczesnym stylu. Być może, w niedalekiej przyszłości będą miały miejsce grupowe warsztaty muzyczne.

Obie grupy mają też doświadczenie w występach teatralnych i artystycznych, co nasunęło nowe możliwości współpracy.
Głośne czytanie felietonów Wiecha wzbudziło entuzjazm, okazało się ciekawe i humorystyczne, niezależnie od wieku.
Fundacja Zmiana zapewniła czytelnikom książki, które zostały zabrane do domowych biblioteczek. Kolejny pomysł, jaki powstał w międzyczasie, to stałe miejsce w klubie do wymiany książkowej.

W trakcie rozmów okazało się, że młodzież i seniorzy mają wspólne tematy. Seniorzy wspominali dawną Pragę oraz przytaczali własne doświadczenia z młodości, co zainteresowało młodzież, która zaproponowała kolejne spotkania dotyczące opowieści o dawnych czasach oraz wsparcia ich trudnego czasu dojrzewania. Pojawiły się nawet potrzeby stworzenia więzi ze starszym pokoleniem ze względu na odczuwalne deficyty takich relacji we własnych rodzinach. Seniorzy również byli zainteresowani taką formą kontaktu i przekazywania swojej wiedzy. Jeden ze starszych uczestników zaproponował następne spotkanie, tym razem w Klubie Seniora. A młodzi klubowicze zapraszali ponownie do siebie.

Z dużym prawdopodobieństwem nastąpi kontynuacja działań łączących pokolenia i integrujących mieszkańców ze sobą.

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz