Przychodnia dla Zwierząt

Mniej koryta, więcej pracy

Proszę Szanownych Państwa, czas na reformę regulaminu Sejmu i Senatu. Obowiązkiem posła jest głosować w każdej ustawie. Nie rozumiem pustek w trakcie obrad plenarnych. Nie rozumiem, jak jest możliwe, że poseł jest obecny i nie głosuje. Sala sejmowa i senacka ma być pełna i niewiele trzeba, aby tak było. Te postawy rodzą manipulacje i arogancję, a każdy jeden nawet szary poseł wypowiedział: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Dlatego zapytam, dlaczego za Waszej kadencji zniknął trójpodział władzy, niezależność sądownictwa, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, dlaczego prezydent bezkarnie może łamać Konstytucję, gdzie rozdział Kościoła od Państwa gdzie są prawa kobiet?

Tak jak u ludzi, tak u zwierząt panuje sezon chorób wirusowych. Najgroźniejszy jest oczywiście afrykański pomór świń zbierając żniwo w postaci śmierci tysięcy dzików. Drugą chorobą, która występuje masowo u psów, to zapalenie krtani i tchawicy zwane także kaszlem kenelowym. Chorobę wywołują trzy czynniki zakaźne mianowicie Adenowirus typ 2, virus Parainfluenzy i bakteria Bordetella bronchoseptica. Zaraza najszybciej roznosi w dużych skupiskach psów w miastach, zwłaszcza podczas wystaw psów rasowych i w schroniskach dla zwierząt. Drogi zarażenia to bezpośredni kontakt z chorym lub psim nosicielem, a także kontakt z wydzielinami i wspólne miski. Objawy są nie do zauważenia; to wrażenie zadławienia się np. kością i potworny napadowy kaszel. Objaw typowy przy zapaleniu oskrzeli. Temperatura może być podwyższona, ale cały dyskomfort życiowy pacjenta i opiekunów to kaszel. Dlatego dobrze jest jak najszybciej zastosować wszelakie lekarstwa przeciwkaszlowe dostępne bez recepty i pójść na wizytę do lekarza weterynarii. Przeciwnik jest bardzo niebezpieczny i nie wolno tej choroby lekceważyć. Istnieją dwa rodzaje szczepionek, w tym jedna donosowa. Natomiast u części psów przebiega bardzo wolno, szczególnie gdy choroba wejdzie w fazę przewlekłą.

lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jabłonna, ul. Szkolna 22A
czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684
e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pełen zakres usług