Kolejny rok praskiej DKDS

12 lutego br. odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ. W trakcie pierwszego w tym roku posiedzenia wybrano również nowe prezydium DKDS. Z ubiegłorocznego składu pozostali Krzysztof Michalski z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów”, (przewodniczący prezydium), Katarzyna Adamska-Dutkiewicz (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) i Dariusz Grajda (UKS Błyskawica). W tym roku do tej trójki dołączyli Emilia Grabowska ze Stowarzyszenia Q Zmianom oraz Ella Laskowska z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Z ramienia urzędu dzielnicy prace DKDS wspiera Karol Szyszko.

Komisja działa na Pradze Północ od 2009 r. W jej skład oficjalnie wchodzi 41 organizacji pozarządowych, choć nie wszystkie działają aktywnie. Zakres działań DKDS, jej kompetencje oraz zasady współpracy z urzędem zapisane są w przyjmowanym co roku przez Radę m.st. Warszawy dokumencie pn. Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2017 r. członkowie DKDS spotykali się na 5 posiedzeniach, które dotyczyły m.in. funkcjonowania Rady Seniorów na Pradze Płn., sytuacji praskich rzemieślników, zieleni i czystości na terenie dzielnicy, uchwały krajobrazowej, regulującej obecność reklamy w przestrzeni publicznej, powrotu biblioteki na ul. Kijowską, a także konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic między Pragą Północ a Targówkiem.  Nowe prezydium komisji deklaruje wolę współdziałania z władzami dzielnicy przy realizacji ważnych dla Pragi Północ przedsięwzięć, związanych chociażby z programem rewitalizacji, sferą kultury, czy polityką mieszkaniową. I właśnie funkcjonowaniu instytucji kultury na Pradze Północ ma być poświęcone najbliższe posiedzenie DKDS, które planowane jest na pierwszą środę marca. Oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników w spotkaniach DKDS mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

BJC