Kanał Żerański - zielony czy zabudowany?

W miniony piątek zakończyły się trójstronne warsztaty z udziałem mieszkańców, właścicieli gruntów i miasta mających wspólnie wypracować założenia przyszłego zagospodarowania ponad 88 ha terenów w Porcie Żerańskim. To kluczowy element procesu dialogu, zaproponowanego przez miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w odpowiedzi na chaos urbanistyczny w Warszawie oraz nowe wyzwania związane z koniecznością zapobieżenia dalszemu rozlewaniu się miasta na tereny podmiejskie.

W procesie Osiedla Warszawy miasto chce w sposób transparentny, profesjonalny i partycypacyjny dojść do jak najlepszych i spójnych koncepcji zagospodarowania terenów. W efekcie tych pilotażowych warsztatów, w których brało udział kilkadziesiąt osób reprezentujących wszystkie strony procesu, wypracowano stanowisko wspólne oraz protokół rozbieżności. Zgodzono się m.in. co do priorytetu dla przedłużenia tramwaju w ul. Modlińskiej. Strona społeczna od początku zaproponowała dwie wizje zagospodarowania terenu: najdalej idącą, zachowującą tereny zielone, z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych, oraz sportowo-rekeacyną. Szybko i chaotycznie rozwijająca się Białołęka ma ogromny deficyt terenów zielonych, stąd determinacja mieszkańców do ich zachowania i ochrony. Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane publicznie, co zapoczątkuje etap otwartych konsultacji społecznych. Celem, do którego zmierza miasto jest wypracowanie rozwiązań kompromisowych, tworzących ostateczna koncepcję zagospodarowania terenu. Spotkania konsultacyjne odbędą się:

17 marca (sobota), w godzinach 11:00-15:00, w Urzędzie Dzielnicy Białołęka

22 marca (czwartek), w godzinach 16:00-20:00, w Urzędzie Dzielnicy Białołęka

27 marca (wtorek), w godzinach 16:00-20:00, w żłobku nr 58, przy ul. Krzyżówki 24.

Kolejne warsztaty o tym samym charakterze, które odbędą się jeszcze w marcu, będą dotyczyły terenu FSO. Fabryka kilka lat temu ostatecznie zakończyła swą działalność i obecnie wynajmuje tereny i pozostałe jeszcze hale na magazyny okazjonalnym najemcom. W przemysłową przyszłość nie wierzą już nawet sami właściciele – dla terenu przygotowali koncepcję zabudowy mieszkaniowej oraz propozycje zmian w studium zagospodarowania przestrzennego. Jest to do pewnego stopnia zbieżne z wizją Marleny Happach, Architekt Miasta, która w obszarze zabudowy zwartej nie widzi miejsca na nieużytki, „brudną” i hałaśliwą produkcję, monofunkcje (tylko mieszkaniowa, biurowa lub handlowa). „Osiedla Warszawy” to różne funkcje, wymieszane ze sobą. Będą mieszkania tanie i drogie, małe sklepiki i większe, a także nieuciążliwa produkcja („można np. składać komputery, szyć ubrania”), szkoły i przedszkola, usługi kultury. Priorytetem jest komunikacja publiczna i szynowa - wyjaśnia.

Pod koniec kwietnia, po zebraniu uwag i spotkaniach z inwestorami, nastąpi publikacja raportu podsumowującego cały proces dialogu, wypracowane rozwiązania, a także wyniki konsultacji społecznych. Materiały te posłużą do sporządzenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także miejscowych planów zagospodarowania.

Karolina Krajewska