Białołęka w błocie

Co roku, w okresie jesienno - wiosennym, mieszkańcy Białołęki przeżywają koszmar z dojściem do własnych posesji. Zaniedbana i zapomniana, a zarazem najszybciej rozwijająca się i rozrastająca dzielnica, o tej właśnie porze roku przypomina o sobie włodarzom miasta.

Obecne zapotrzebowanie na poprawienie jakości dróg gruntowych na Białołęce wynosi 70 km. Uwzględniając drogi, które oznaczono w planach miejscowych oraz na terenach, gdzie planów miejscowych obecnie brakuje, docelowe zapotrzebowanie dzielnicy na poprawę jakości dróg gruntowych szacuje się na 200 km. W tempie realizowanym przez ZMID w 2017 r., aby być na podobnym poziomie, jak sąsiednia dzielnica Białołęki -Targówek, miasto będzie poprawiać jakość dróg przez kolejnych 200 lat! Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna!

W dzielnicy znajduje się zaledwie 15 ulic (łączna długość ok. 5 km), spełniających wymagania programu ZMID, z których w zeszłym roku wykonano zaledwie 4 o łącznej długości ok. 1 kilometra. Do ww. programu, poza zrealizowanymi już drogami, nadaje się jeszcze tylko kolejnych 11. Około 200 ulic, uwzględniając tu również drogi gruntowe wewnętrzne w zarządzie dzielnicy, nie wpisuje się w powyższy program.

Mieszkańcy Białołęki mówią STOP i żądają podjęcia natychmiastowych działań. Zespół ekspertów z białołęckiej Nowoczesnej, opracował propozycję, która w środę 7 marca 2018 r., została przedstawiona na spotkaniu.

Petycja dotyczy potrzeby wprowadzenia istotnych zmian, tj. dostosowaniu ich do realiów panujących w Dzielnicy Białołęka, w programie realizowanym przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych pt. „Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych”.

W petycji postawiono na zmiany do założeń programu:

- poprawa jakości dróg gruntowych w dzielnicy Białołęka powinna wynosić rocznie minimum 5 km.

- należy dopuścić poprawę jakości na drogach z nieuregulowanym pasem drogowym. Prawnie jest to możliwe, pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli nieruchomości.

- program w dzielnicy powinien być realizowany poprzez Wydział Infrastruktury dla dzielnicy Białołęka, z uwagi na konieczność uzyskiwania zgód właścicieli nieruchomości.

- wydzielenie w programie ZMID-owskim dedykowanych dla Białołęki dodatkowych nakładów finansowych w celu wyrównania poziomu dróg gruntowych Białołęki z innymi warszawskimi dzielnicami.

Warszawski poseł na Sejm, Ryszard Petru obiecał na spotkaniu pełne wsparcie dążeń mieszkańców Białołęki, do wyrównania poziomu jakości dróg dzielnicy z pozostałymi.

Osoby, które chcą włączyć się w kolejne etapy procedowania petycji proszone są o kontakt: Anna Auksel - anna.auksel@nowoczesna.org