Przychodnia dla Zwierząt

Demokracja a feudalizm

Proszę Szanownych Państwa, od powstania Unii Europejskiej ani w Radzie Europy, ani w Trybunale Sprawiedliwości UE nigdy nie widziałem przydzielanych unijnych duszpasterzy, aliści na każdym poziomie państwa polskiego i spółek skarbu narodowego jest dokładnie odwrotnie. Tysiące za miliony mamony. Podczas niezliczonych państwowych mszy, politycy muszą klękać ok. 5 razy w ciągu godziny i odbierać cięgi słowne. Niby za co? Przykładem nowego stylu władzy jest Beata Szydło, która biskupim tonem obwieszcza o swojej nagrodzie, uzasadnia powstawanie z kolan, a wcześniej w przedwyborczych obiecankach-cacankach obraża się na zastaną ruinę. Proszę pani, państwo polskie takie, jakie ja reprezentuję, nigdy nie klęczało i klęczeć nie będzie. Polska jest pojęciem świeckim! Naród był i jest uciskany i wiele brakuje mu z wykształcenia, żeby nie był poddany Watykanowi i Rosji. To od biskupiego tonu Polacy mają poczucie krzywdy, oszukania, okradzenia  i dyszą chęcią zemsty. W sercach zaś noszą  wieczne niezadowolenie jak pani. Ten biskupi ton tego pana, co niedawno strącił panią Szydło w poniżenie, oddala Polskę od epoki oświecenia, rozwoju i szczęśliwych kobiet. Te drugi rok chodzą w czerni.  

Proszę Szanownych Państwa. Najmilsi, umiłowani stop. Nie ten ton, nie jestem hipokrytą. W okresie obecnej moralnej mody na trisomię (choroba downa) genetyka jako dziedzina wiedzy umrze. Póki mogę opiszę klasyczną chorobę genetyczną, mogącą spotkać każdą rasę kotów, psów a także człowieka. Hemofilia typu B ujawnia się u kocurów najczęściej rasy brytyjskiej. Aby ujawniła się potrzebna jest nosicielka. W handlu kotami każda chora hodowla zaprzeczy faktom. Czyli piękna kotka brytyjska z dostojnego brytyjskiego rodu, udając, że panną będąc, dziecko mając, a żeby TO, to nigdy w życiu, cytuję za bigoteryjnym porzekadłem wie, że wada sprzężona jest z chromosomem X, czyli zawsze z męską płcią i może zwalić na inną kotkę z innej hodowli. Niestety. Dzisiejszy poziom wiedzy potrafi wykryć współwinnych. Istotą hemofilii typu B jest recesywny niedobór IX /dziewiątego/ czynnika krzepnięcia nazwanego czynnikiem Chrismasa,. W rzadkich przypadkach może być też skutkiem mutacji genowej pod wpływem toksyn lub ozonu. Fakt ten może usprawiedliwić pojawienie się hemofilii typu B w każdej hodowli i w każdym czasie.

Dokładnie mutacja w locus Xq27.1-q27.2.Hemofilia w pojęciu ogólnym to choroba niedoboru jednego z XII/dwunastu/ czynników krzepnięcia. Niedobór choćby jednego objawia się krwotokiem. Objawy mogą występować we wczesnym wieku lub w przypadku mutacji genowej w każdym. Jak diagnozujemy chorobę? Światli hodowcy przeprowadzają badania genetyczne. Mniej światli - o co nie oskarżam - dowiadują się przy okazji obcinania pazurków w trakcie przypadkowych skaleczeń u fryzjerów lub typowych skaleczeń. Najbardziej przykrym przypadkiem ujawnienia hemofilii jest śmierć na stole operacyjnym. Po tym fakcie bezsilności lekarza weterynarii zawsze winien jest lekarz. Czas krwawienia u ssaków  to 5 do 12 minut, późniejszy to powód do szukania przyczyny. Dlatego doradzam młodszym doktorom obserwowanie nieskrzepniętych plamek krwi wraz właścicielami.

lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jabłonna, ul. Szkolna 22A
czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684
e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pełen zakres usług