Czas na Porozumienie. Dla Pragi

Wieloletnia współpraca w ramach organizacji pozarządowych przy społecznych obchodach „Urodzin Pragi”, ale także w ramach budżetu partycypacyjnego, społecznych akcji sprzątania Pragi, czy wspólnych imprez kulturalnych, zaowocowała decyzją o powołaniu stowarzyszenia „Porozumienie dla Pragi”.

Wśród członków-założycieli nowej organizacji znajdują się m.in. Ewa Ziajkowska i Adam Lisiecki, znani z różnych projektów popularyzujących praskie dziedzictwo, Piotr Stryczyński z Towarzystwa Przyjaciół Pragi, Karolina Krajewska, przewodnicząca Rady Kolonii Śliwice, Maria Dąbrowska-Majewska z Fundacji Zmiana, czy Krzysztof Michalski z PSM Michałów. Działając od wielu lat na Pradze Północ wychodzą z założenia, że współpraca popłaca. O sobie mówią: „Jesteśmy dla Pragi z wyboru.

Różnią nas doświadczenia, poglądy, zainteresowania, ale łączy Praga. Tu mieszkamy, działamy, pracujemy na rzecz mieszkańców.  Z tej pracy w sferze społecznej, kulturalnej, historycznej, przestrzeni publicznych czy samorządności znamy się i nawzajem cenimy. Uważamy, że razem możemy więcej. Chcemy łączyć, a nie dzielić, tworząc Pragę naszych marzeń.”

Celem Porozumienia dla Pragi jest m.in. promocja wśród mieszkańców Pragi Północ form obywatelskiego zaangażowania, jak budżet partycypacyjny, czy wspólnej pracy mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej. Członkowie stowarzyszenia chcą skupić się na rozwoju zieleni na Pradze, czystości, likwidacji barier architektonicznych i przestrzennych, swobodnym dostępie do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, poprawie warunków mieszkaniowych czy promocji praskiego dziedzictwa. Widzą również konieczność działań na rzecz pozytywnych zmian w praskiej oświacie i kulturze, a także wsparcia praskich przedsiębiorców.

Wszystkich chętnych do współpracy zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze stowarzyszeniem poprzez maila lub stronę na Facebooku.