Staratuje Na_prawa zieleni na Pradze

Tuż przed świętami przedstawiciele władz Warszawy oraz Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zaprezentowali koncepcję działań, dotyczących rewitalizacji zieleni na Pradze Północ. Projekt jest efektem rozmów z mieszkańcami i spacerów badawczych, które na jesieni ubiegłego roku odbyły się na Nowej Pradze, Starej Pradze oraz na Szmulowiźnie. Przewodnikami dla urzędników byli m.in. lokalni aktywiści, Piotr Stryczyński i Krzysztof Michalski, związani z Towarzystwem Przyjaciół Pragi oraz Praskim Stowarzyszeniem Mieszkańców „Michałów”.

W oparciu o przedstawione przez mieszkańców pomysły ZZW opracował kompleksowy program działań, dzięki którym zieleń na Pradze ma zyskać nową jakość. Zmiany obejmą kilkanaście ulic, placów i zieleńców. Pierwsze prace mają rozpocząć się latem. W pierwszej kolejności mają zostać wykonane podstawowe prace, polegające m.in. na uzupełnieniu nasadzeń przyulicznych. W dalszej kolejności prowadzone będą bardziej skomplikowane zadania, które będą wymagały współpracy Zarządu Zieleni oraz innych miejskich jednostek. W sumie wytypowano kilkanaście obszarów, które zostaną objęte kompleksowymi działaniami inwestycyjnymi obejmującymi zagospodarowanie przestrzeni miejskich.

Zielone zmiany obejmą między innymi Jagiellońską, Solidarności, Radzymińską, Targową, Szwedzką, Wileńską, Inżynierską, Stalową, Równą i Małą. Dodatkowe nasadzenia obejmą Wołomińską, Siedlecką, Markowską, Białostocką czy Kłopotowskiego. Planowane są również prace ogrodnicze na terenach wewnątrzosiedlowych, m.in. przy Kijowskiej, Placu Hallera, Szanajcy, Namysłowskiej, Panieńskiej i Strzeleckiej.

Jedną z bardziej spektakularnych zielonych inwestycji ma być park linearny w rezerwie Trasy Tysiąclecia. Dodatkowo rewitalizację ma przejść Park Michałowski przy Kawęczyńskiej.

Wstępny koszt prac planowanych aż do 2022 r. został wyceniony na ok. 17 mln złotych.

Szczegółowe informacje o „Na_prawie zieleni” dostępne są na stronie zzw.waw.pl.

MIC