Sprawy lokalne

Istnieją Instytucje Publiczne, które odpowiadają na pisma mieszkańców, lub kierują do innych organów w danej sprawie, ale również są takie Instytucje, które odpisują, obiecują i na tym ich działanie się kończy.

W dniu 9 maja 2017 r. złożyłam pismo do Urzędu Dzielnicy Praga-Północ, dotyczące „przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych na chodniku róg ul. Jagiellońskiej 50, a ul. Brechta”. Moja interwencja była spowodowana niewłaściwym korzystaniem z chodnika przez pojazdy samochodowe i zagrożeniem życia pieszych. W piśmie apeluję, aby podjęto działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.

W odpowiedzi na ww. pismo, Zarząd Dróg Miejskich z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. ZDM-ZTM.551.8.2017.(2.JKE.ZDM) napisał: „Przejazd samochodów przez drogę dla rowerów ul. Brechta jest niedopuszczalny. Ta możliwość zostanie zablokowana przez dostawienie dodatkowych wygrodzeń. Słupki U-12c, które zostały ustawione są konieczne, aby uniemożliwić wjeżdżanie i parkowanie na chodnikach”.

Jednak jak dotąd zapewnienia Zarządu Dróg Miejskich nie zostały zrealizowane, a wkrótce upłynie rok jak czekamy na poprawę bezpieczeństwa na chodniku dla pieszych.

Czy na chodniku (róg ul. Jagiellońskiej 50, a ul. Brechta) większym problemem dla Zarządu Dróg Miejskich jest postawienie dwóch słupków, gdy było możliwe postawienia ich w ilości ok. 400 szt. na całym Placu Hallera?. Czy po prostu zbliżał się koniec roku 2017 i trzeba było przewietrzyć magazyny?

Piesi oczekują, wręcz żądają realizacji zapewnień poprawy bezpieczeństwa podczas korzystania z chodnika. Mieszkańcy do urzędników piszą i piszą i odpowiedź jest, ale jej realizacji brak...

Małgorzata Grzegorzewska
m.grzegorzewska13@gmail.com
facebook.com/malgorzata.anna.grzegorzewska