Monitoring na Pradze

Stosowanie monitoringu w celu poprawienia bezpieczeństwa i uchronienia obiektów przed wandalami i chuliganami staje się coraz popularniejsze.

Na obiektywy kamer można się natknąć już nie tylko na ulicach czy stadionach piłkarskich, ale również na ścianach bloków czy na klatkach schodowych.

I tak właśnie jest na osiedlach RSM „Praga”, które w trosce o mieszkańców zdecydowały się na montaż kamer.
W Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” kamery pojawiły się na początku 2011 roku. Urządzenia zamontowano tak, by mogły chronić mieszkańców i ich dobytek: wzdłuż klatek schodowych, przy drzwiach wejściowych do budynków, przy parkingach. Administracje przeznaczyły na inwestycję duże środki. Sama Administracja Kijowska wydała około 300 tysięcy złotych. - Było warto - twierdzi Robert Gałązka, kierownik Administracji Kijowska - Mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Dzięki monitoringowi zmniejszyła się m.in. liczba graffiti na osiedlu. Monitoring osiedla daje mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa oraz jest dodatkowym sposobem zabezpieczenia mienia. Dzięki niemu Administracja ma możliwość reagowania od razu na niepokojące sytuacje, łapania złodziei oraz rozprawiania się z graciarzami, co miało miejsce na osiedlu Kijowska w połowie marca. Wandal, który regularnie dewastował windy został złapany dzięki monitoringowi i zaangażowaniu pracowników RSM „Praga”. Jest to pierwszy tak duży sukces odnotowany po założeniu monitoringu na tym właśnie osiedlu, bowiem straty przyniesione przez wandala sięgały blisko 4 tys. zł. Ważne jest, że takie nagranie jest dowodem dla policji i wandal będzie mógł zostać obciążony kosztami wyrządzonymi przez siebie szkód.

Obsługą monitoringu zajmują się wykwalifikowane i upoważnione osoby. Monitoring w Spółdzielni funkcjonuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, jak również przepisami wewnątrzspółdzielczymi m.in. Regulaminem funkcjonowania monitoringu wizyjnego w RSM „Praga”.

Poprzez monitoring nadzór nad wspólnym dobrem mieszkańców jest skuteczniejszy, a badania dowodzą, że pozwala on zredukować przestępczość nawet o 80%. Warto pamiętać, że monitoring ma wpływać na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, nie zwalnia nas jednak z dbania o wspólne dobro i odpowiedzialności o dbanie o otoczenie, w którym mieszkamy.

W naszej Spółdzielni kolejne budynki poszczególnych Osiedli obejmowane są sukcesywnie systemem monitoringu. Ostatnio został rozstrzygnięty kolejny przetarg tym razem na montaż 12 cyfrowych kamer w rejonie ulic Heleny Junkiewicz 1 i Goławickiej 9 na Osiedlu „Targówek”.

Joanna Golecka