Praskie Floriany rozdane

W niedzielę 6 maja po raz trzynasty odbył się XIII Jarmark Floriański, przygotowany przez urząd dzielnicy Praga Północ.

W ostatni dzień długiego weekendu na ulicę Floriańską wielu mieszkańców dzielnicy przyciągnęły m.in. występy Andrzeja Rosiewicza, Praskich Małmazyj, Trupy Warszawiaki czy discopolowego zespołu Weekend. Atrakcją była możliwość darmowej przejażdżki starym jelczem „ogórkiem” oraz bogata oferta rzemieślników i artystów oferujących swoje wyroby.

Kulminacją wydarzenia było rozdanie corocznych nagród, przyznawanych przy tej okazji przez urząd dzielnicy – Florianów. W tym roku laureatami Florianów zostali: przewodnik warszawski Jarosław Kaczorowski, metropolita prawosławny Sawa oraz Zgromadzenie Sióstr Albertynek.

Jarosław Kaczorowski - Spacerolog Praski jest cenionym przewodnikiem, związanym z grupą przewodnicką Praska Ferajna. Założył POSUL - Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający, który od dekady całkiem oddolnie i bezkosztowo, organizuje cykle poniedziałkowych wykładów dla przewodników, varsavianistów, dziennikarzy, działaczy na rzecz ochrony zabytków oraz różnego rodzaju pasjonatów. Od dłuższego czasu spotkania POSUL, w trybie roku akademickiego, odbywają się w kawiarni „To się wytnie” przy ul. Stalowej 46 ciekawą tematyką i wysokim poziomem prelegentów przyczyniając się do wzrostu wiedzy o historii Pragi.

Metropolitę prawosławnego Sawę doceniono za szerzenie ducha ekumenizmu oraz talenty organizacyjne, m.in. uruchomienie ośrodków pomocy, a także odzyskanie budynku przy Cyryla i Metodego, w którym przez wiele dziesięcioleci działał komisariat Milicji Obywatelskiej. Obecnie znajduje się tam akademik dla studentów prawosławnych. Autokefaliczny Kościół Prawosławny ma swą siedzibę na Pradze od 150 lat, zaś biskup Sawa pełni swą posługę już od 20 lat.

Siostry Albertynki sprowadził na Pragę jeszcze w 1919 roku ksiądz Ignacy Kłopotowski. Obecna siedziba zgromadzenia znajduje się przy ul. Kawęczyńskiej 4, gdzie mieści się także Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta i jadłodajnia. Wieloletnią posługę sióstr Albertynek doceniono za pomoc ubogim na Pradze Północ.

Ponieważ gościem specjalnym Jarmarku Floriańskiego był jeden z kandydatów na fotel prezydenta Warszawy, rozpoczęcie kampanii wyborczej, jeszcze przed jej oficjalnym ogłoszeniem, także na Pradze stało się faktem.

Karolina Krajewska