10-lecie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka

19 maja w Białołęckim Ośrodku Kultury przy ulicy Głębockiej 66 odbyła się uroczysta gala z okazji 10-lecia Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka. Były nagrody i tort. Pojawiły się łzy wzruszenia, ale więcej było śmiechu i radości.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka została powołana w 2008 roku z inicjatywy Pawła Tyburca, ówczesnego przewodniczącego Rady Dzielnicy. MRD składa się z radnych wybranych spośród uczniów białołęckich gimnazjów i liceum. To grupa kilkunastu młodych ludzi, których pasją jest działanie.

To działanie przejawia się w różny sposób: MRDB pomaga, czyli gra dla WOŚP, dba o środowisko naturalne, czyli bierze udział w sprzątaniu świata, uświadamia, czyli prowadzi warsztaty dla swoich rówieśników. Z licznych inicjatyw młodzieżowej rady można wymienić zorganizowanie charytatywnego meczu, z którego dochód zasilił kasę WOŚP, uczestnictwo w projekcie „Sportowa Strumykowa”, które zaowocowało bezpłatnym udostępnieniem młodzieży boiska na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu, czy też zorganizowanie Maratonu Komedii Romantycznych w Białołęckim Ośrodku Kultury.

Członkowie MRDB reprezentują białołęcką młodzież na Konferencji Młodzieżowych Rad w Sejmie RP, jak również uczestniczą w pracach Zespołu Parlamentarnego ds. Młodzieży. Przed nimi konferencja Samorządów Uczniowskich Białołęki.

Zorganizowana 19 maja gala stała się okazją do podsumowania 10-letniej działalności i nagrodzenia najlepszych.
Galę prowadził z ogromną swobodą przewodniczący MRDB Bartosz Dąbrowa. Podczas uroczystości zaprezentowano nowe logo oraz spot MRDB, po czym nastąpiła ceremonia wręczenia Młodzieżowej Nagrody Obywatelskiej oraz nagrody Przyjaciel Białołęckiej Młodzieży. Laureatom gratulowali burmistrz Ilona Soja-Kozłowska i zastępca burmistrza Marcin Adamkiewicz. Galę uświetniły pokazy muzyczno-taneczne w wykonaniu Egurrola Dance Studio oraz Broadway Musical School. Jak przystało na jubileusz, impreza zakończyła się degustacją wielkiego tortu.

JK