Śliwice dokończone

Projekt uzupełnienia wschodniej strony ul. Witkiewicza o zabudowę nawiązującą skalą do istniejących przedwojennych domów powstał jako uzupełnienie i rozwinięcie głosu mieszkańców w debacie na temat przyszłego zagospodarowania terenów sąsiadujących z osiedlem.

Kolonia Śliwice powstała w latach 30 XX w. jako pierwszy etap planowanej przed wojną dzielnicy willowej, która miała powstać vis a vis Żoliborza. Niestety, II wojna światowa przerwała te plany, a domy po wschodniej stronie ul. Witkiewicza nie zdążyły powstać. Po wojnie, zamiast rozbudowy, na tym terenie powstała Fabryka Samochodów Osobowych. Jednak historia zatoczyła koło i dzisiaj ponownie planowana jest w tym miejscu zabudowa mieszkaniowa, choć już o dużej intensywności.

Z punktu widzenia mieszkańców, ale i urbanistów, stało się bardzo ważne, aby najbliższe sąsiedztwo Kolonii Śliwice nie zostało przytłoczone budynkami mieszkalnymi o zbyt dużej skali. Stąd propozycja zagospodarowania wschodniej części ul. Witkiewicza zabudową willową, maksymalnie trzykondygnacyjną o wysokości do 12 m - analogicznie do istniejącej przedwojennej zabudowy Śliwic.

Projekt wykonany przez pracownię NM architekci zakłada nawiązanie do istniejącej zabudowy skalą, materiałem i detalem. Projektowane domy wykonane byłyby z cegły. Duże przeszklenia na dwóch pierwszych kondygnacjach i wąskie otwory okienne na trzeciej, ostatniej kondygnacji, nawiązują we współczesny sposób do okien poddaszy istniejących budynków po drugiej stronie ul. Witkiewicza i ul. Gersona. Projekt przewiduje przeznaczenie ostatnich kondygnacji na cele mieszkaniowe lub usługowe pod wynajem dla pracowni artystycznych, zawodów związanych z nieuciążliwym rzemiosłem, czyli takich, jakie obecnie zostały wyparte z miast. Odwrócenie dotychczasowych tendencji zakładających lokowanie lokali usługowych w parterach ma na celu zachowanie kameralnego charakteru Śliwic. W sąsiedztwie terenu zielonego wewnątrz projektowanej zabudowy, mogłaby powstać otwarta na zieleń kawiarnia.

ZS