DKDS o kulturze na Pradze

Majowe spotkanie północnopraskiej DKDS poświęcone było działalności wybranych placówek kulturalnych funkcjonujących na Pradze, a także polityce kulturalnej miasta. Zaproszenie przewodniczącego DKDS, Krzysztofa Michalskiego, przyjęli przedstawiciele Domu Kultury Praga, Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego, Muzeum Warszawskiej Pragi, a także Urzędu Dzielnicy Praga Północ, wiceburmistrz Zbigniew Cierpisz nadzorujący politykę kulturalną, a także p.o. naczelnika Wydziału Kultury, Andrzej Haluch. Podczas spotkania, które odbyło się 9 maja, zaproszeni goście przez blisko trzy godziny odpowiadali na pytania przedstawicieli działających na Pradze organizacji pozarządowych, dotyczące różnych aspektów działalności kulturalnej wymienionych placówek, a także całokształtu polityki kulturalnej, w tym koordynacji działań poszczególnych instytucji oraz akcji informacyjnej.

Nie sposób w prasowej notce streścić wszystkich wystąpień, ale kilka kwestii jest wartych podkreślenia. Wszystkie trzy instytucje realizują mnóstwo działań skierowanych do różnych grup odbiorców. Dom kultury kieruje ofertę przede wszystkim do dzieci i młodzieży (przy okazji docierając jednak również do rodziców), a także do seniorów. Inicjatywy realizowane przez muzeum skierowane są do osób zainteresowanych zarówno historią Pragi (ten cel realizowany jest m.in. poprzez wystawy), jak i tym, co obecnie dzieje się w naszej dzielnicy, m.in. w ramach programu rewitalizacji (spacery, eksperckie debaty, dzielenie się wiedzą z inwestorami publicznymi i prywatnymi na temat wyglądu zabytkowych kamienic). Z kolei biblioteka jest pierwszym miejscem, w którym wielu mieszkańców w każdym wieku ma szansę zetknąć się z kulturą, nie tylko przy okazji wypożyczania książek, ale też uczestnicząc w spotkaniach z pisarzami, prelekcjach historycznych, czy np. przedstawieniach teatralnych. Wszystkie instytucje borykają się z niewystarczającym wsparciem finansowym, co nie tylko wpływa na ofertę, ale i np. na możliwość pozyskiwania z rynku specjalistów w zakresie kreowania kultury. Mimo to liczba inicjatyw realizowanych corocznie przez muzeum, bibliotekę czy dom kultury, jest naprawdę imponująca.

Członkowie organizacji pozarządowych dużo kwestii zaadresowali do przedstawicieli urzędu. Jednym z problemów, na który zwrócił uwagę Piotr Stryczyński z Towarzystwa Przyjaciół Pragi jest brak kalendarza imprez kulturalnych, dostępnego publicznie i umożliwiającego edytowanie osobom, czy instytucjom, które realizują określone inicjatywy kulturalne. To powoduje, że o różnych działaniach mieszkańcy po prostu nie wiedzą. Na potrzebę stworzenia takiego materiału w wersji papierowej, dedykowanego osobom, które na co dzień nie korzystają z internetu, zwrócił z kolei uwagę Krzysztof Michalski z PSM Michałów.

Przedstawicielka FRSO, Katarzyna Adamska-Dutkiewicz oraz reprezentant UKS Błyskawica, Dariusz Grajda, pytali z kolei o pola ewentualnej współpracy samorządu i instytucji kultury z praskimi NGO. O ile muzeum, biblioteka, czy dom kultury wyraziły chęć współpracy przy realizacji różnych oddolnych inicjatyw, o tyle przedstawiciel wydziału kultury skupił się przede wszystkim na procedurach konkursowych (otwarte konkursy ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji określonych zadań takich jak np. spacery po Pradze) oraz dużych wydarzeniach kulturalnych, takich jak cykle koncertów, czy duże imprezy plenerowe, których realizacja powierzana jest podmiotom komercyjnym.

Członkowie praskich NGO zwrócili również uwagę na potrzebę koordynacji pewnych działań tak, by zbliżone do siebie imprezy realizowane przez miasto i dzielnicę (np. wydarzenia na ul. Ząbkowskiej czy miejskie i dzielnicowe wigilie) łączyły mieszkańców i różne działające na Pradze podmioty, a nie były odbierane jako działalność wobec siebie konkurencyjna.

JO