Praski folwark

Wyborcza demagogia

Popularne w mediach pojęcia: transparentność, praworządność, demokracja. Coraz częściej słyszymy obietnice polityków, oparte na uproszczeniach i prostym przekazie. Coraz częściej jesteśmy odbiorcami gry na naszych emocjach i pragnieniu życia w lepszej rzeczywistości. Brakuje merytorycznej debaty, brakuje prezentacji planu działania. Nie jest brany pod uwagę coraz większy poziom świadomości i zaangażowania mieszkańców. Obserwując codzienność areny politycznej/samorządowej czy faktycznie mamy powody, by wierzyć że politycy/samorządowcy zamierzają coś naprawdę zmienić? Czy przypadkiem nie jest potrzebna większa siła głosu mieszkańców? Tak byśmy na każdym kroku mogli powiedzieć „sprawdzam”. Tak byśmy skutecznie wywierali presję na pozytywne zmiany na samorządowcach. Tak, aby radni i urzędnicy nie ignorowali ważnych dla mieszkańców tematów, tak aby nie zamiatano niewygodnych tematów pod dywan, tak aby silne filary społeczeństwa obywatelskiego, takie jak konsultacje społeczne i organizacje pozarządowe faktycznie były tymi filarami, a nie pozorowanym wydarzeniem.

Nie powinno i nie może dochodzić do paradoksu, że dzielnica/miasto staje się prywatnym folwarkiem. Dlatego też tak ważny jest udział mieszkańców w życiu samorządowym. Nie zapominajmy, że to my - mieszkańcy wybieramy radnych, a radni wybierają zarząd dzielnicy, czy prezydenta miasta. Każdy radny złożył ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Godność, rzetelność, uczciwość – czyżby kolejne slogany, puste słowa? „Nic o nas, bez nas” maksyma jak najbardziej aktualna – coraz częściej i wyraźniej mówią prażanie – widzimy, czytamy, analizujemy i już wkrótce ocenimy.

Wiele osób w ostatnim czasie pytało: o co chodzi z komisją ochrony środowiska i przestrzeni publicznej, dlatego też wyjaśniam: w wyniku rezygnacji z członkostwa w przedmiotowej komisji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Praga Północ, a następnie nieuwzględnieniu wniosku innych radnych o przystąpienie do składu komisji, ogłoszono przerwę w obradach. Tym samym uniemożliwiono zainteresowanym radnym uzupełnienie składu osobowego komisji. Nie oznacza to jednak, że uzupełnienie składu komisji nie może nastąpić na kolejnej sesji. Komisja nie została formalnie zlikwidowana czy rozwiązana. Zgodnie z &35 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy wyłącznie rada dzielnicy ma kompetencje do powoływania ze swego grona stałych komisji rady dzielnicy, określając ich przedmiot działania, zadania oraz skład osobowy. W sprawie złożyłam stosowne pismo na ręce przewodniczącego rady dzielnicy.
Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych sesjach Rady Dzielnicy Praga Północ.

„Nie ma gorszego zła od pięknych słów,
które kłamią” - Ajschylos

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com