Sprawy lokalne

Szanowni Mieszkańcy Warszawy!

Zbliża się głosowanie do Budżetu Partycypacyjnego V edycji. Teraz to Wy, poprzez głosowanie, decydujecie, co się zmieni w waszym otoczeniu w 2019 r. i macie możliwość wyboru atrakcji, które przygotowali dla Was autorzy projektów.

Proszę, aby Państwo zagłosowali osobiście w Urzędzie Dzielnicy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 lub elektronicznie (trzy osoby z jednego komputera) lub na stronie internetowej: www.twojbudzet.um.waw.pl. Dzieci również mogą zagłosować po wypełnieniu przez rodziców formularza. Głosowanie odbędzie się w dniach od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 r.
W  tegorocznej V edycji Budżetu Partycypacyjnego, również ja złożyłam dwa projekty:


1.) obszar pierwszy Nr 14 ODWODNIENIE I MODERNIZACJA TERENU WEWNĄTRZOSIEDLOWEGO OD UL. ŚW. CYRYLA I METODEGO 1, UL. KAMERALNA, UL. RATUSZOWA koszt realizacji projektu 191.200.00 zł

Zamknięcie terenu od budynku św. Cyryla i Metodego 1 do budynku Jagiellońska 42; Odwodnienie terenu przed budynkiem Targowa 81, Kameralna 1a, św. Cyryla i Metodego 1; wykonanie reorganizacji ruchu; wykonanie miejsc postojowych przed budynkiem Targowa 81; instalacja słupków przed budynkiem Targowa 81; stojaki rowerowe przed „Jadłoteką”.


2.) obszar ogólnodzielnicowy Nr 1 WIDZIEĆ PRZEZ DOTYK ZOBACZYĆ I ZROZUMIEĆ koszt realizacji projektu 6 800.00 zł

Edukacyjny projekt wyjazdowy w ramach zajęć lekcyjnych uczniów klasy VII Szkół Podstawowych z Pragi-Północ do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Pobyt w wyżej wymienionym Ośrodku będzie trwał ok. 2 godzin. W tym czasie uczniowie będą mieli możliwość: zapoznania się z nauką pisania alfabetem Braille’a; oglądać rysunki wypukłe; poznawać praktyczne zasady pomocy osobom niewidomym; samodzielnie rysować na folii Braille’ a.

Każdy uczestnik otrzyma broszurę pt: „PRAKTYCZNE ZASADY POMOCY OSÓB WIDZĄCYCH Z NIEWIDOMYMI”

Celem projektu jest uwrażliwienie młodzieży na sytuacje, w jakiej znajdują się osoby z dysfunkcją wzroku, zapoznanie uczestników wycieczek z podstawowymi zasadami zachowania się wobec osób niewidomych oraz pomoc im w różnych sytuacjach i miejscach publicznych, licząc, że spośród nich wykształcą się w przyszłości w budownictwie, komunikacji miejskiej, projektanci przestrzeni, cyfryzacji itp.


Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Projekty przygotowała Małgorzata Anna Grzegorzewska
m.grzegorzewska13@gmail.com
facebook.com/malgorzata.anna.grzegorzewska