Po sąsiedzku

Uczyńmy Pragę znów zieloną!

Podczas ostatniej fali upałów internet obiegło zestawienie dwóch zdjęć, przedstawiających temperatury na ulicy miejskiej pozbawionej drzew i takiej, przy której rośnie bujna roślinność. Okazuje się, że zieleń potrafi obniżyć temperaturę rozgrzanych murów czy chodnika nawet o 30oC. To zieleń jest w stanie uczynić nasze życie w mieście znacznie znośniejszym, chroniąc także przed hałasem i niebezpiecznymi zanieczyszczeniami pyłowymi. Na Pradze Północ bilans zieleni jest wciąż niekorzystny. Drzew i krzewów, zwłaszcza w najstarszych rejonach zwartej zabudowy i przy szerokich ulicach, jest znacznie za mało, aby mogły one pełnić te zbawienne dla nas funkcje.

Po długoletnim zastoju, za sprawą działań Zarządu Zieleni Warszawy, zaczynają powstawać bardziej całościowe koncepcje zazielenienia Pragi. Obecnie trwają konsultacje dla ul. Targowej, Jagiellońskiej i al. Solidarności, ale ze względu na długi proces przygotowania inwestycji, zmian nie możemy się spodziewać w tym roku ani nawet w przyszłym. Tymczasem mamy szanse na skuteczne, szybsze działanie – przez głosowanie w budżecie partycypacyjnym na projekty zielone, które, zgodnie z regulaminem, zostaną zrealizowane do końca 2019 roku. Mam z „zielonym” aspektem budżetu partycypacyjnego dobre doświadczenia. Udało się, dzięki głosom wielu mieszkańców, zrealizować projekt 300 drzew dla Pragi, które już drugi sezon rosną dając tlen, a do końca tego roku powstanie kolejny kilometr żywopłotów w ramach realizacji projektu Więcej zieleni na Pradze.

W tym roku mają Państwo okazję głosować na jego kontynuację – Więcej zieleni na Pradze vol. 2 oraz Zielone skwery sąsiedzkie – porządkujący m.in. skwer na rondzie Starzyńskiego (oba projekty ogólnodzielnicowe). Warto przejrzeć projekty zgłoszone do tegorocznego budżetu pod tym kątem. W tym roku szczególnie obrodził w zielone projekty obszar 2: Stara Praga, Szmulki, Michałów. Począwszy od Parku kieszonkowego Białostocka/Radzymińska (etap 2), przez Zielone Szmulki, Zielone skwery Pragi, po Zieloną „małą” Radzymińską i Ciszej proszę! (zielony roślinny ekran od Wybrzeża Helskiego). Natomiast w obszarze 1: Nowa Praga, Pelcowizna, zwłaszcza w okresie upałów, docenimy zapewne Fontannę w Parku Praskim, która poprawi także stan lokalnego ekosystemu. Zachęcam do głosowania na zieleń. Wszystkim nam wyjdzie to na zdrowie.

Karolina Krajewska
Przewodnicząca Rady
Kolonii Śliwice
radakoloniisliwice@gmail.com