DKDS o budżecie partycypacyjnym

Ostatnie przed wakacjami spotkanie północnopraskiej Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego odbyło się 20 czerwca. Członkowie działających na Pradze Północ organizacji pozarządowych tym razem wzięli na warsztat realizację wybranych zwycięskich projektów z poprzednich edycji budżetu partycypacyjnego. Jak wspomniał na wstępie spotkania przewodniczący DKDS, Krzysztof Michalski z PSM Michałów, sposób, w jaki realizowane są zwycięskie projekty, ma ogromny wpływ na odbiór idei budżetu partycypacyjnego przez mieszkańców, stąd też ważne jest dokładne kontrolowanie podmiotów prowadzących poszczególne prace.

Jako przykład niewłaściwie zrealizowanych projektów członkowie DKDS wskazali słynną na całą Warszawę altanę na skwerze przy ul. Szymanowskiego, a także realizację skweru przy ul. Kępnej. W obu przypadkach jednostką dzielnicową odpowiedzialną za wybór projektanta, firmy budowlanej i odbiór końcowy prac był wydział infrastruktury. I w obu przypadkach mieszkańcy mają duże zastrzeżenia do jakości wykonanych prac. W przypadku skweru na Szymanowskiego na temat dalszych losów altany mieszkańcy mogli wypowiedzieć się podczas niedawno przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczycących całej przestrzeni skweru, która będzie rewitalizowana w ramach dwóch innych zwycięskich projektów z BP. Jak zapowiedział obecny na spotkaniu dyrektor Zarządu Praskich Terenów Publicznych (ta jednostka będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie przetargu dotyczącego skweru), Maciej Wójtowicz, prace mają rozpocząć się jesienią. Altana zostanie częściowo rozebrana, a jej części wykorzystane do wykonania pewnych elementów małej architektury.

Odnośnie skweru na Kępnej, DKDS zadecydowała o skierowaniu sprawy na funkcjonujący przy Centrum Komunikacji Społecznej (odpowiada za koordynowanie BP w całym mieście) tzw. zespół ds. trudnych, celem wypracowania rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców. Podczas spotkania dyskutowano również nad realizacją innych zwycięskich projektów zielonych – realizacja projektu wyposażenia Parku Michałowskiego w tzw. ławki obywatelskie została przesunięta na 2019 r. w związku z rewitalizacją całego obszaru parku, park kieszonkowy przy Radzymińskiej ma być wykonany jesienią, podobnie jak nasadzenia nowych drzew i krzewów w ramach projektu „Więcej zieleni na Pradze”. W najbliższych miesiącach zostanie również przeprowadzona rekultywacji zieleni na Tarchomińskiej i Nieporęckiej. Członkowie DKDS zaapelowali do wydziału infrastruktury (odpowiada za realizację tego projektu) oraz ZPTP o kampanię informacyjną, dotyczącą możliwości parkowania na znajdującym się w pobliżu strzeżonym parkingu dzielnicowym (w wyniku odtworzenia trawników z ulicy będzie musiała zniknąć część parkujących w misach na zieleń samochodów).

Niestety, w czasie odkłada się realizacja innych ważnych projektów, na które głosowało wielu mieszkańców Pragi – w przypadku „Zielonej Ząbkowskiej” mówi się o 2019 r., data realizacji „Zielonej Targowej” nie jest znana (niedawno odbyło się dopiero wstępne spotkanie konsultacyjne). Zapewne kolejny rok przyjdzie również poczekać na realizację jedynego niezrealizowanego do tej pory projektu z pierwszej edycji BP, dotyczącego stworzenia spójnej sieci dróg rowerowych na Starej Pradze.

K.