Praski Dom Rzemiosła w Młynie Michla

W poniedziałek, 25 czerwca br., w Centrum Kreatywności przy Targowej 56 odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące przyszłości kompleksu młyńskiego Michla przy ul. Objazdowej. Rok temu zapadła decyzja, by w niszczejącym od lat postindustrialnym obiekcie stworzyć Praski Dom Rzemiosła, czyli przestrzeń roboczą i edukacyjną, służącą promocji wytwórczości praskich rzemieślników.  

W spotkaniu, podczas którego zaprezentowano wstępną koncepcję aranżacji spichlerza i jego otoczenia na potrzeby rzemieślników, udział wzięli m.in. odpowiedzialny za program rewitalizacji wiceprezydent Michał Olszewski, pracownicy północnopraskiego ZGN oraz Zarządu Mienia m.st. Warszawy, biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urzędu Dzielnicy Praga Północ, a także rzemieślnicy, mieszkańcy, a także przedstawiciele działających na Pradze organizacji pozarządowych, w tym w szczególności Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów”, które przez ostatnich 10 lat walczyło o ocalenie tego cennego zabytku architektury przemysłowej. Warto przypomnieć, że to właśnie dzięki staraniom społeczników ze Szmulek spichlerz został w 2010 r. objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków.

W trakcie spotkania przedstawiciele miasta przedstawili wstępną koncepcję prac rewitalizacyjnych, podzieloną na dwa etapy. Pierwszy ma objąć remont spichlerza oraz portierni, drugi aranżację pozostałej części działki, na której dziś stoi spichlerz. Miasto planuje remont, polegający na doprowadzeniu obiektu do surowego stanu deweloperskiego, natomiast dalsza aranżacja pomieszczeń ma być prowadzona przez rzemieślników, którzy staną się jednocześnie najemcami. Dom Rzemiosła ma być otwarty również na inicjatywy mieszkańców. W spichlerzu planowane jest stworzenie przestrzeni gastronomicznej oraz wystawienniczej, w ramach której wytwórcy będą mogli prezentować swoje prace.

Przedstawiona koncepcja wzbudziła duże zainteresowanie ze strony samych rzemieślników. Najczęściej podnoszonym postulatem była potrzeba powiększenia przestrzeni poszczególnych pracowni w związku z działalnością tzw. brudnego rzemiosła (spawalnictwo, stolarstwo, wypalanie ceramiki). Rzemieślnicy pytali też o model zarządzania przestrzenią. W tej kwestii miasto od początku stało na stanowisku, że obiektem będzie zarządzał operator wybrany w przetargu. Sugerowano przy tym, że takim operatorem mogłoby być konsorcjum pracowni rzemieślniczych. Ciekawy postulat zgłosił również Krzysztof Michalski z PSM Michałów odnośnie zagospodarowania działki wokół spichlerza w ramach drugiego etapu prac, proponując, by pustą przestrzeń wzdłuż granicy z boiskiem DOSiR (dziś niezabudowaną) zagospodarować na garaż podziemny. Takie rozwiązanie mogłoby służyć nie tylko najemcom pracowni rzemieślniczych w Domu Rzemiosła, ale również użytkownikom DOSiR oraz okolicznym mieszkańcom, którzy mogliby w ramach abonamentu parkować tam swoje pojazdy. Przedstawiciele Zarządu Mienia odnieśli się pozytywnie do takiej propozycji, sygnalizując jednocześnie konieczność  przeprowadzenia analizy opłacalności tego rozwiązania.

W bieżącym roku planowane są pierwsze prace polegające na szczegółowej inwentaryzacji zachowanych obiektów. Prace budowlane mają rozpocząć się w kolejnych latach.

JO