Społeczny obserwator

Praga potrzebuje lokalnych liderów

Obecny rok jest dla Pragi z kilku powodów szczególny. Po pierwsze, przyspieszyły remonty zaniedbanych przez lata budynków komunalnych, co widać po kolejnych rusztowaniach na £ochowskiej, Siedleckiej czy Strzeleckiej. Po drugie, przyspieszyły inwestycje prywatne – na ukończeniu jest Koneser, nie do poznania zmienił się Port Praski, za moment ruszy inwestycja na Szwedzkiej. Z opóźnieniami, ale powstają duże inwestycje infrastrukturalne, takie jak metro czy Trasa Świętokrzyska. Za kilka lat może to być zupełnie inna dzielnica. Czy tak będzie, zależy w dużej mierze od nas, mieszkańców. Ktoś zapyta, jaki my, zwykli mieszkańcy, mamy wpływ na to, co się dzieje na Pradze. Odpowiedź jest prosta. Duży wpływ. Przede wszystkim poprzez udział w wyborach.

Jesienią odbędą się kolejne wybory samorządowe. Bardzo ważne, bo zgodnie z nową ordynacją wyborczą, wybrani przez mieszkańców przedstawiciele będą sprawować władzę nie przez 4 lata, jak do tej pory, ale przez 5, czyli do 2023 r.
To długa perspektywa, tym bardziej więc warto swój głos oddać w sposób przemyślany.

Obserwacje ostatnich lat pokazują, że nie zawsze osoby, na które oddano głos, spełniały pokładane w nich nadzieje. Wykorzystywanie mienia komunalnego do prywatnych celów, niejasne powiązania z różnymi inwestorami, nepotyzm to nie wyssane z palca zarzuty, ale smutna praska rzeczywistość. Nie przypadkiem w tej kadencji rady jeden z samorządowców stracił mandat.

Dlatego tak ważne jest by zaufać ludziom, których znamy nie tylko z tego, że chodzili z nami do szkoły i kiedyś wspólnie z nimi zrobiliśmy psikusa nielubianej nauczycielce. Warto poprzeć osoby, które na co dzień angażują się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Lokalnych liderów, którzy dbają, by zaśmiecony skwer odzyskał blask, animatorów, którzy budują lokalną wspólnotę, organizując dni sąsiada, spotkania sąsiedzkie czy pomoc dla osób w potrzebie. Lokalnych przedsiębiorców, którzy oprócz działalności gospodarczej wspierają mieszkańców, dzieląc się swoim talentem, np. przez organizację różnych warsztatów. Patriotów lokalnych, którzy nie tylko swoim sąsiadom przypominają, jaki potencjał tkwi w zaniedbanych praskich zabytkach i dlaczego warto walczyć o ich odnowienie. Członków wspólnot mieszkaniowych i lokatorów troszczących się o to, by warunki mieszkaniowe w wielu budynkach na Pradze ulegały poprawie. I tych wszystkich mieszkańców, którzy patrzą na Pragę szerzej, niż tylko przez pryzmat drzwi swojego mieszkania, dbając np. własnym sumptem o podwórkową zieleń czy przyuliczny trawnik.

Potrzeba osób, którym chce się zrobić coś pozytywnego dla Pragi i jej mieszkańców. Prawdziwych dobrych gospodarzy, lokalnych liderów, których Państwu i sobie życzę.

Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkańców „Michałów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com
Korzystając z okazji, życzę Szanownym Czytelnikom udanego wakacyjnego odpoczynku!