Chłodnym okiem

Zamiast felietonu

Zamiast zwyczajowego felietonu pozwalam sobie opublikować list otwarty, który jako radni dzielnicy z SLD i PO zaadresowaliśmy do przewodniczącego Rady jako reakcję na materiały, które opublikowane zostały w Nowej Gazecie Praskiej w ostatnich dwóch numerach.

List otwarty
Panie Przewodniczący, w dwóch ostatnich numerach Nowej Gazety Praskiej ukazał się cykl artykułów „Rekiny biznesu” z rady dzielnicy. W świetle tych artykułów Pan i wiceprzewodniczący rady Marek Bielecki w rażący sposób naruszyliście szereg zasad na styku prowadzenia biznesu i działalności w radzie dzielnicy. Jako radni tej dzielnicy domagamy się wyjaśnień zarówno od Pana jak i Pana Marka Bieleckiego, a w szczególności odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Pana, Pana dzieci: syna Sebastiana Kędzierskiego (radnego Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, córkę Sylwię Anetę Galbarczyk oraz Pana Marka Bieleckiego łączą wspólne interesy wokół grupy firm pod nazwą „Kenpol”, „Ashome” i firm od nich zależnych.

2. Iloma nieruchomościami zbudowanymi przez deweloperów i od kiedy zarządzają na Pradze Północ firmy grupy „Kenpol”, „Ashome” i firmy od nich zależne.

3. W ilu innych firmach są Panowie właścicielami lub posiadają Panowie udziały i ile z tych firm i od kiedy zarządzają nieruchomościami zbudowanymi przez deweloperów na Pradze Północ.

4. Czy mieli Panowie wpływ na wydawane decyzje administracyjne wobec firm deweloperskich, które wznosiły nieruchomości na Pradze, a którymi teraz zarządzacie.

5. Wnosimy o pełną informację na temat nabycia przez Pana nieruchomości przy ulicy Krowiej 6 od Spółki Port Praski i informację czy kiedykolwiek Pan lub Pana wspólnicy lobbowali na rzecz tej Spółki.
6. Wnosimy o pełną informację na temat zasad wynajmu przez Pana na rzecz firmy Biemar Pana Marka Bieleckiego nieruchomości przy ulicy Krowiej 6.

7. Czy firmy, którymi Pan kieruje lub posiada Pan w nich udziały administrują innymi nieruchomościami wzniesionymi przez deweloperów w Warszawie, dla których wydawane były przez urzędników Praga Północ decyzje administracyjne.
Najbardziej zasadnym miejscem do złożenia takich wyjaśnień jest sesja Rady Dzielnicy, którą może Pan zwołać w oparciu o § 17 ust 2, § 18 ust 1 i § 22 ust 1 Statutu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami.

List podpisali radni: Elżbieta Kowalska Kobus, Barbara Kwaśniewska, Patrycja Sondij, Marcin Dąbrowski, Mariusz Borowski i niżej podpisany

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Północ
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl