CEK na Białołęce, czyli odpowiedź na potrzeby mieszkańców

Dynamicznie rozwijająca się Białołęka, z jednym z największych w Warszawie przyrostem liczby mieszkańców, wciąż boryka się z problemami charakterystycznymi dla młodych dzielnic. Jednym z najbardziej uciążliwych jest problem w dostępie do edukacji i kultury. O ile jeszcze powstają nowe szkoły podstawowe i przedszkola – niestety zazwyczaj opóźnione w stosunku do deklarowanych wcześniej terminów – o tyle na poziomie szkół ponadpodstawowych mamy prawdziwą mizerię. Trudno bowiem uznać za wystarczającą dla ponad stutysięcznej dzielnicy ofertę w postaci jednego liceum. Podobnie ma się sytuacja z obiektami użyteczności publicznej mającymi zapewnić jak najszerszej rzeszy odbiorców dostęp do wydarzeń kulturalnych, zajęć plastycznych, muzycznych itp. Istniejące placówki zmagają się z problemami lokalowymi, co zarówno utrudnia rozszerzenie oferty dla mieszkańców, jak również w znacznym stopniu uniemożliwia korzystanie z tych pomieszczeń różnym grupom społecznym: organizacjom młodzieżowym, seniorom, organizacjom pozarządowym, harcerzom.

Wychodząc naprzeciw właśnie tym potrzebom Stowarzyszenie Razem dla Białołęki uważa, że konieczna jest budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego (CEK) na Białołęce na terenie wyznaczonym ulicami Ekspresową, Modlińską i Płochocińską. Świetnie skomunikowany teren w okolicach którego planowana jest budowa tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej, istniejąca komunikacja miejska - wszystko to sprawia, że jest to idealne miejsce na powstanie kompleksu, który z powodzeniem mógłby służyć nie tylko mieszkańcom Białołęki, ale również  okolicznych dzielnic. Powierzchnia około 8 ha pozwoli na zaprojektowanie i budowę CEKu w skład którego wszedłby zarówno zespół szkół ponadpodstawowych wraz z pełnowymiarową halą sportową i niezbędną infrastrukturą oraz ośrodek kultury z wielofunkcyjną salą widowiskową, i niezbędnymi pracowniami, salami tematycznymi, wielofunkcyjnymi pomieszczeniami, z których mogłyby korzystać również różne grupy odbiorców - wielofunkcyjny obiekt, który stałby się prawdziwym sercem kulturalnym i oświatowym naszej dzielnicy.

Aby w pełni wykorzystać potencjał tego terenu uważamy, że CEK (zespół szkół oraz ośrodek kultury) powinien być uzupełniony o amfiteatr, który byłby doskonałą bazą do organizacji wydarzeń plenerowych, zarówno lokalnych, jak i o charakterze ponaddzielnicowym. Nie bez znaczenia jest również istniejąca na tym terenie zieleń, która mogłaby znakomicie podnieść walory całego kompleksu, jak również stanowić element otaczającego centrum parku. Całość terenu powinna zostać objęta konkursem architektoniczno-urbanistycznym, a powstały zespół obiektów, poza ewidentnymi walorami użytkowymi, stałby się niewątpliwie architektoniczną wizytówką naszej dzielnicy i początkiem rewitalizacji tej części Białołęki.

Dlatego też uważam za w pełni uzasadnione podjęcie jak najszybszych starań o pozyskanie ww. terenów będącego obecnie we władaniu POLFY S.A., dokonanie zmian w obowiązującym Studium (o ile takowe będą konieczne) i realizację budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na Białołęce. Tego typu obiekt jest po prostu dla naszej dzielnicy niezbędny o czym świadczy m.in. blisko 500 podpisów pod petycją w tej sprawie, a zebranych zaledwie w kilka wakacyjnych dni. Zbiórka podpisów trwa.

Jan Mackiewicz - Prezes Stowarzyszenia Razem dla Białołęki