Hala coraz bliżej

W ubiegłym tygodniu upłynął termin zgłaszania prac konkursowych na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73 na Pradze-Północ.

Jest to inwestycja długo oczekiwana przez rodziców i uczniów szkoły. - Udało nam się pozyskać dodatkowe środki budżetowe i wyjaśniliśmy kwestię roszczeń do gruntu, które przez wiele lat hamowały realizację inwestycji – mówi burmistrz dzielnicy Wojciech Zabłocki.

Termin składania prac upłynął 17 sierpnia. Już wiemy, że do konkursu przystąpiło 28 pracowni architektonicznych. Celem konkursu jest wybór najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i estetycznym koncepcji architektonicznej budowy przyszkolnej wielofunkcyjnej hali sportowej z niezbędnym zapleczem i zagospodarowanie terenu wokół szkoły. - Zwycięzcy konkursu zostanie powierzone opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu na budowę hali. Dodatkowo autorzy najlepszej pracy otrzymają nagrodę w wysokości 20 tys. złotych – mówi zastępca burmistrza Zbigniew Cierpisz, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego sądu konkursowego. Za II i III miejsce przewidziano nagrody w wysokości odpowiednio 12 i 8 tys. złotych.

Obecnie członkowie sądu weryfikują zgłoszone prace oraz dokonują ich oceny. Oficjalne publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 3 września na terenie szkoły. Termin realizacji inwestycji wartej ok. 15 mln złotych zaplanowany jest na 2020 rok.