„Panowie i Panie. Oto prażanie!”

Do 15 grudnia fundacja Edu&More realizuje program, na który składa się opracowanie gry edukacyjnej dla dzieci, której bohaterami są wybitni i ciekawi prażanie (tekst zagadek i rysunek bohatera) – 35 bohaterów (40 zagadek); organizacja warsztatów dla rodzin (odbędą się w sobotę, 20 października w podziemiach Warszawsko-Praskiej Katedry św. Floriana - 3 grupy po 20 dzieci z rodzicami); organizacja warsztatów dla wychowawców i nauczycieli z praskich szkół (odbędzie się we wtorek, 23 października w Muzeum Warszawskiej Pragi ok. 30 edukatorów); organizacja spaceru po przemysłowej części Pragi, zakończonego wizytą w dawnej fabryce Pollena-Uroda, obecnie Bohema – Strefa Praga (ok. 50 osób).

Gra będzie bezpłatnie przekazywana dzieciom, rodzicom i wychowawcom, którzy wezmą udział w warsztatach prezentujących grę oraz sztukę inspirującego opowiadania historii. Trafi także do praskich bibliotek, domów kultury, szkół podstawowych i Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt ma lokalny, praski charakter. Udział w warsztatach i spacerze też jest bezpłatny, ale po wcześniejszej rejestracji.

Bohaterami gry są osoby, które urodziły lub wychowały się na Pradze, tu uczęszczały do szkoły, pracowały lub mieszkały. Zrobiły coś wyjątkowego, inspirującego, pożytecznego dla lokalnej społeczności lub wyjeżdżając z Pragi zasłynęły w Polsce albo nawet w świecie. Wśród wybranych osób są: żołnierze, powstańcy, nauczyciele, pedagodzy i właściciele szkół, przedsiębiorcy, osoby duchowne (katolicy, prawosławni i Żydzi), artyści, architekci, naukowcy i inni. Zagadką jest wybrane zagadnienie z biografii. Jednocześnie zagadka i rozwiązanie są informacjami o bohaterze. „Najstarszą osobą” jest król Władysław IV Waza, który nadał Pradze prawa miejskie, a „najmłodszą” śpiewak operowy Wiesław Ochman.

Gra polega na rozwiązaniu zagadek dotyczących bohatera karty. Prowadzący grę zna rozwiązanie, które jest na drugiej stronie i może naprowadzać na odpowiedź. Dzieci (wiek: 6+) biorące udział w grze to PRASCY DETEKTYWI.

Gra może być wykorzystywana na zajęciach pozalekcyjnych, w świetlicach szkół, ognisk praskich i w czasie spotkań rodzinnych. Może być inspiracją do innych działań, np.: tworzenia własnych biografii, zagadek; tworzenie rysunków, plakatów; organizowanie spacerów po miejscach związanych z bohaterami gry (w zagadkach najczęściej są te miejsca wskazane i upamiętnione np. tablicą). Partnerzy: szkoły podstawowe i biblioteki publiczne Pragi Północ, Muzeum Warszawskiej Pragi.