Nowa szkoła na Białołęce

Tysiąc uczniów będzie się uczyło w szkole przy Ruskowym Brodzie. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na jej budowę. Na lekcje wf, prowadzone na boiskach usytuowanych po drugiej stronie ulicy, uczniowie przechodzić będą po kładce przerzuconej nad ulicą.

28 września władze dzielnicy Białołęka rozstrzygnęły przetarg na realizację kolejnej, długo oczekiwanej inwestycji oświatowej. Za kwotę 53,8 mln zł spółka ERBUD do lipca 2020 ma zbudować szkołę podstawową w rejonie ul. Ruskowy Bród i Verdiego, na dwuhektarowej działce, którą dzielnicy udało się pozyskać już pod koniec 2016 roku od Agencji Nieruchomości Rolnych. Sprawa przygotowywania przetargu przeciągała się m.in. ze względu na reformę oświaty, likwidującą gimnazjum.

W pierwszych planach bowiem zakładano, że po zachodniej stronie ulicy Ruskowy Bród powstanie podstawówka, a po wschodniej - gimnazjum. Kiedy okazało się, że ma powstać jedynie podstawówka, nie można było jej podzielić na dwa budynki, posadowione po dwóch stronach ulicy, bo trzeba by zbudować dwie kuchnie, dwie stołówki i dwie sale gimnastyczne, co oczywiście zwiększyłoby koszty. Stąd wziął się pomysł na umieszczenie szkoły po jednej stronie ulicy, a boisk sportowych - po drugiej.

Ostatecznie szkoła ma być przeznaczona dla prawie tysiąca uczniów. Planowane jest utworzenie 37 oddziałów: 13 dla klas I-IV, 9 dla klas V-VI i 15 dla klas VII-VIII. Kompleks będzie się składał z kilku połączonych ze sobą budynków jedno - i trzypiętrowych, podzielonych na części dla klas I-VI i VII-VIII oraz sali sportowej. W części przeznaczonej dla dzieci młodszych (klasy I-VI) oprócz sal lekcyjnych (1. piętro dla klas I-IV, a 2. piętro dla V-VI) znajdą się m.in. zaplecze kuchenne, biblioteka, sala do gimnastyki korekcyjnej, szatnie, pomieszczenia administracyjne i gabinety specjalistyczne dla tej części.

Natomiast w części dla dzieci starszych znajdą się pomieszczenia dydaktyczne, szatnie, biblioteka, a dodatkowo jeszcze jadalnia, sklepik oraz radiowęzeł. Na 1. piętrze zlokalizowane mają być m.in. pracownie specjalistyczne: komputerowa i biologiczno-geograficzna, zaś na 2. piętrze sale: komputerowa, laboratoria językowe, pracownia techniczna, artystyczna i fizyczno-chemiczna.

Pomiędzy budynkami zostanie zbudowana sala gimnastyczna o wymiarach 24x44 m z widownią i z magazynami na sprzęt sportowy oraz szatnie, a także zespół jadalniano-kuchenny. W bezpośrednim sąsiedztwie części dla klas młodszych mają powstać zespoły boisk sportowych oraz plac zabaw dla najmłodszych uczniów.

Co ciekawe, nad ulicą Ruskowy Bród będzie przerzucona kładka, którą uczniowie przechodzić będą na boiska sportowe (do piłki nożnej, do piłki ręcznej oraz uniwersalne – do koszykówki, siatkówki, tenisa) położone po drugiej stronie ulicy. Po zajęciach szkolnych i w weekendy boiska te będą dostępne dla mieszkańców.

Do budynku będzie prowadziła droga wewnętrzna, zapewniająca dojazd do szkoły i miejsc postojowych. £ącznie powstanie ich 148, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano też strefę kiss&ride, gdzie rodzice będą mogli się zatrzymać na chwilę, odwożąc dzieci na lekcje.

Budynek szkoły podstawowej ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Będzie też korzystał z odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła typu powietrze-woda. Aby wykonawca przystąpił do prac, musi jeszcze nastąpić podpisanie umowy.

Termin zakończenia prac planowany jest na lipiec 2020 roku.

JK