Remonty białołęckich ulic

Czas wakacji to zwyczajowo czas wzmożonych remontów ulic i dróg. Co w tym temacie działo się w lecie i dzieje się obecnie na Białołęce? Okazuje się, że lista dróg, które dzięki różnym programom zostaną do końca roku wyremontowane jest wyjątkowo długa.

Do najpilniejszych inwestycji drogowych na Białołęce należy poprawa nawierzchni dróg nieutwardzonych, stąd trwa wielkie utwardzanie dróg na Białołęce.

W 2017 roku został uruchomiony miejski program remontów tego typu dróg.
– Chcemy bez dużych, kosztownych inwestycji poprawić jakość lokalnych ulic w rejonach, gdzie mamy jeszcze drogi gruntowe - mówiła wiosną ubiegłego roku Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Miasto przeznaczyło 20 mln zł na szybkie remonty gruntówek, polegające na położeniu na podbudowie z tłucznia kamiennego dwóch warstw (wiążącej i ścieralnej) nawierzchni asfaltowej, bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji czy chodników. Ulice muszą spełniać konkretne warunki. Muszą m.in. posiadać kategorię drogi publicznej gminnej, mieć uregulowany status własnościowy, odpowiednią szerokość, a ponadto w ciągu najbliższych kilku lat nie mogą być na nich planowane inwestycje takie jak budowa wodociągu czy oświetlenia, które oznaczałyby prucie świeżo położonej nawierzchni.

W ramach miejskiego projektu, Zakład Remontów i Konserwacji Dróg już wykonał na terenie Białołęki nową nawierzchnię ulic: Pszenicznej, Semaforowej, Karnickiej, Myśliwskiej, Inowłodzkiej, pierwszy odcinek ul. Fortel, Jarzębinowej i Platanowej. W trakcie realizacji jest ulica Raciborska i Szamotulska. Do końca roku utwardzone mają zostać ulice: Ornecka (na północ od Szamocina) i Wojdyńska (od Olesina do Stumilowego Lasu).
Na miejskim projekcie jest wzorowany Białołęcki program utwardzania dróg gruntowych. I tak dzięki kontynuacji miejskiego programu utwardzania dróg gruntowych i uruchomieniu bliźniaczego programu przez dzielnicę, na Białołęce w tym roku rekordowa liczba dróg zyska nową nawierzchnię. W czasie wakacji dzielnica podpisała z wykonawcą umowę na realizację prac.

W ramach tej umowy w ciągu jednego roku zostanie utwardzonych aż 11 ulic. W ramach dzielnicowego programu utwardzoną nawierzchnię zyskają:
- Chlubna - od ul. Zawiślańskiej do ul. Chlebowej; - Geograficzna - od jezdni serwisowej ul. Modlińskiej do ul. Czarodzieja; - Małego Rycerza - od ul. Ostródzkiej na zachód ok. 200 m; - Podróżnicza - od Krokwi w kierunku ul. 15 Sierpnia; - Spichrzowa - od końca asfaltu w kierunku ul. Kąty Grodziskie; - Toporczyków - od ul. Białołęckiej do ul. Ojca Aniceta; - Wadowicka - od ul. Henrykowskiej do ul. Tapetowej; - Widna - od ul. Wyganowskiej do ul. Na Przełaj; - Wyganowska - od ul. Raciborskiej do ul. Tapetowej; - Brzozowy Zagajnik – od Polnych Kwiatów do końca zabudowy; - Starego Dębu – dwa odcinki: 1. fragment ulicy prostopadły do ul. Brzozowy Zagajnik 2. fragment Starego Dębu po zakończeniu nawierzchni z kostki – ok 50 m.

Dwie ostatnie przebudowy będą realizowane przy finansowym udziale mieszkańców ulic Brzozowy Zagajnik i Starego Dębu.
 Nową nawierzchnię już mają ulice: Geograficzna i Podróżnicza. Pozostałe zyskają utwardzenie do końca 2018 roku.
W ciągu tego roku i w przyszłym prowadzone będą też remonty dróg gminnych i wewnętrznych, które już mają nawierzchnię asfaltową. Do innych większych przedsięwzięć drogowych na Białołęce należy nowa organizacja ruchu w Henrykowie.

W ramach prac brukarskich zostaną wykonane roboty, niezbędne do wprowadzenia nowej organizacji ruchu na osiedlu Henryków. Organizacja ruchu powstała w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne. W kilku miejscach już zostały wykonane wyniesione tarcze skrzyżowań, m.in. na skrzyżowaniu ul. Podróżniczej z ul. Krokwi i ul. Uczniowską oraz progi zwalniające. Pozostałe prace będą realizowane w 2019 roku. Prace w Henrykowie dowodzą, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Białołęka mocno stawia na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Wszystkie przejścia w okolicach szkół zyskały nowe, widoczne, biało-czerwone pasy oraz aktywne punkty odblaskowe. W 79 latarniach zostaną wymienione oprawy rtęciowe na LED-owe, zostanie też doświetlonych 38 przejść dla pieszych w okolicach placówek oświatowych i 34 przejścia w innych rejonach Białołęki. Trwają prace projektowe. Realizacja prac ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

JK