Komitet Jana Śpiewaka Wygra Warszawa: jesteśmy z Pragi, nie z partii!

Intensyfikacja działań w ramach programu rewitalizacji i „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”, remonty pustostanów, zieleń, bezpieczeństwo pieszych, edukacja. O priorytetach, wartościach oraz zaufaniu rozmawiamy z liderami praskich list porozumienia „Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa”

Dużo mówicie o uczciwości i transparentności. Dlaczego mieszkańcy mieliby wam zaufać?

Małgorzata Markowska: Na wstępie chciałabym nadmienić, iż w obecnej kadencji liderzy  praskich list porozumienia „Jana Śpiewaka Wygra Warszawa” pracowali na rzecz dzielnicy, tworząc Klub Radnych Niezależnych. Zachowując pełen obiektywizm, a zarazem wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe, uczciwie i transparentnie realizowaliśmy powierzane nam przez prażan zadania. Konsekwentnie, często wbrew woli innych radnych, podnosiliśmy zagadnienia niewygodne dla nich, ale ważne dla mieszkańców. W naszym słowniku nie występują określenia „nie da się, nie można”. Mieliśmy taką możliwość tylko i wyłącznie dlatego, że byliśmy niezależni i nie ograniczały nas żadne odgórne decyzje polityczne. Biorąc aktywny udział w komisjach budżetu, edukacji, infrastruktury i mieszkaniowej, a przede wszystkim przewodnicząc komisji rewizyjnej miałam szeroki obraz działań, podejmowanych w dzielnicy. Każda skarga mieszkańców, a wpłynęło ich 55, rozpatrywana była bardzo wnikliwie i szczegółowo. Zdarzało się, że rekomendowane przez komisję rewizyjną opinie budziły wiele kontrowersji lub wręcz odkrywały niewygodną prawdę. To właśnie w tej kadencji, na zlecenie rady dzielnicy, przeprowadzono największą ilość kontroli m.in. w ZGN, ZPTP, OPS, DBFO. W niektórych przypadkach wyniki kontroli stanowiły podstawę do dalszych działań zarządu. Sprawy środowisk lokatorskich m.in. reprywatyzacja, rewitalizacja, czy wykup lokali z bonifikatą były dla mnie tematyką wiodącą. Mieszkaniec jest najważniejszy!

Piotr Pietruszyński: Przewodząc praskiej komisji infrastruktury kreowałem głos i działania dzielnicy m.in. w odniesieniu do: inwestycji, planów zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, estetyki miejskiej czy transportu i mobilności. Zrealizowaliśmy prace modernizacyjne na licznych terenach wewnątrzosiedlowych. Dbałem o zagwarantowanie środków na rekultywację zieleni – w ciągu ostatnich 2 lat budżet jednostki zajmującej się tymi kwestiami wzrósł prawie 2 razy. Jestem doświadczonym i kompetentnym radnym. Mam pewną satysfakcję z faktu, że o mojej pracy z uznaniem mówią także radni z innych klubów.

Grzegorz Walkiewicz: Przez dwie kadencje byłem radnym Śródmieścia. Angażowałem się w obronę likwidowanych stołówek szkolnych, występowałem przeciw dzikiej reprywatyzacji, z którą ogromny problem mają także mieszkańcy Pragi. Przewodniczyłem śródmiejskiej komisji ładu przestrzennego, znam się na zagospodarowaniu przestrzennym, infrastrukturze oraz nieruchomościach. Angażuję się w kolejne edycje budżetu partycypacyjnego - swój obecny kształt ulica Świętokrzyska zawdzięcza mojemu projektowi pt. „Zielona Świętokrzyska”.

Z jakim programem „Jan Śpiewak Wygra Warszawa” wychodzi do mieszkańców Pragi?

Piotr Pietruszyński: Zadbam o poprawę dostępności i bezpieczeństwa na praskich ulicach. Będziemy zabiegać o rozszerzenie strefy płatnego parkowania, by miejsca postojowe służyły mieszkańcom, a nie kierowcom spoza Pragi, traktującym naszą dzielnicę jak darmowy parking. Podejmę kroki, by dokumentach planistycznych m.st. Warszawy uwzględnić stworzenie parku na Stalowej, w miejscu obecnej zajezdni MZA. Pradze bardzo brakuje zieleni.

Grzegorz Walkiewicz: Doprowadzę do realizacji projektu „Zielona Targowa”. Najważniejsza ulica Pragi będzie wspaniałą, zieloną, miejską aleją z prawdziwego zdarzenia. Na jednym z pasów wprowadzimy parkowanie równoległe, co uspokoi ruch i ułatwi mieszkańcom znalezienie miejsc parkingowych. Zamierzam przyłożyć szczególną wagę do usprawnienia odbioru i wywozu śmieci oraz zazieleniania Pragi.

Małgorzata Markowska: Praga Północ potrzebuje dobrych menedżerów i samorządowców. Kandydaci z listy KWW Jana Śpiewaka Wygra Warszawa gwarantują kompetencje, odpowiedzialność i wysokie walory moralne. Jesteśmy z Pragi, tu mieszkamy, tu wychowujemy nasze dzieci. Dlatego tak ważne są dla nas m.in. sprawy mieszkaniowe, podniesienie poziomu oświaty i kultury, infrastruktura i bezpieczeństwo. Interesują nas konkretne działania dla dzielnicy i mieszkańców. Wspólnie możemy więcej! Czas, żeby mieszkańcy odzyskali swoją dzielnicę. Niech #Wygra Warszawa dla Pragi!