Człowiek instytucja

rozmowa z Witoldem Harasimem, wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, przewodniczącym Rady Osiedla Targówek RSM ,,Praga’’

Panie Witoldzie - już kiedyś na łamach naszej gazety napisaliśmy o panu - człowiek instytucja. Czy dziś też tak można o panu powiedzieć?

Bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że tak i to bardziej niż sześć lat temu. Bo wówczas nie istniałem w sensie funkcyjnym wśród ludzi starszych. A dziś jestem wybrany na drugą 5-letnią kadencję przewodniczącym Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek PZERiI, a ponad rok jestem przewodniczącym Delegatury Mazowieckiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jestem także drugą kadencję członkiem Dzielnicowej Rady Seniorów. Mam także zaszczyt w tej kadencji reprezentować radę dzielnicy między innymi w Społecznej Radzie Kombatanckiej i Zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego. A prywatnie - gram na akordeonie, śpiewam także w zespole Trio z Targówka.

Zbliżają się wybory samorządowe. Wiemy, że pan kandyduje na kolejną kadencję do rady dzielnicy. Dlaczego podjął pan taką osobistą decyzję?

Ze wzruszeniem, ale i satysfakcją, słucham kierowanych przez wiele znaczących w samorządzie dzielnicy osób słów, że jestem potrzebny w tym samorządzie, w radzie dzielnicy. Czuję się więc zobowiązany do poważnego traktowania tych sugestii i wszystkich mieszkańców, którym mam zaszczyt służyć dotychczas. Ponadto chciałbym kontynuować wszystko to, co wiąże się z dalszym zrównoważonym rozwojem naszej dzielnicy. Moje priorytety na Targówek Mieszkaniowy na następną kadencję, o które zabiegałem również przez ostatnie lata.
1. Dom Kultury przy ul. Remiszewskiej, w rejonie Skweru S. Wiecheckiego „Wiecha”.
2. Tężnia solankowa w parku „Park S. Wiecheckiego - Wiecha”.
3. Dzienny Dom Seniora w ramach przebudowy i rozbudowy budynku SZPZLO Targówek przy ul. Remiszewskiej 14.
4. Nowoczesny kompleks sportowy przy ul. Kołowej 18.
5. Budowa nowych miejsc postojowych oraz parkingów wielopoziomowych.                                                            
Oczywiście, oprócz tych inwestycji dla ogółu mieszkańców, nie zapominam o inwestycjach związanych z poprawą warunków obecnie funkcjonujących placówek, wśród których w pierwszej kolejności jest – bodowa hali sportowej przy szkole 114. Chcę nadal dbać o ludzi starszych oraz wspierać młodych i dzielić się ze wszystkimi moim bogatym doświadczeniem zawodowym i samorządowym. Zrównoważony rozwój Targówka, lepsza komunikacja, dbanie o środowisko – to także moje priorytety. 

Znamy wiele pańskich dokonań z poprzednich lat. Ale chyba szczególnie zapisał się pan w najnowszej historii Targówka Mieszkaniowego jako główny sprawca tego co się teraz nazywa Park Wiecha?

To dla mnie jako działacza społeczno-samorządowego najmilsze pytanie. Tę ,,walkę’’ wygrałem i park został powiększony z ok. 1,6 ha do ponad 3.0 ha, zmodernizowany, urządzony. Oczywiście, w czasie budowy dwóch stacji II linii metra został częściowo zdewastowany, ale ta budowa się kończy, wykonawca przywróci to, co było. W przyszłym roku – monitoring parku, a następnie ,,tężnia solankowa’’ (mam pozytywną odpowiedź na interpelację) i inne nowe urządzenia w ramach nowej ,,kompleksowej koncepcji parku’’.

O co jeszcze chciałby pan ,,walczyć’’ jako radny?

Cztery lata temu w mojej kampanii zawarłem następujące słowa ,,Przede wszystkim o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania terenu, obejmującego obszar wewnątrz tzw. obwodnicy na Targówku Mieszkaniowym.’’ Dziś informuję, że ten plan jest uchwalony.

Na pewno nie ustanę w staraniach o budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 114  oraz o budowę miejsc postojowych i parkingów wielopoziomowych.

Znamy pana i wiemy, że dotychczas kandydował pan głównie z list lewicy. Dlaczego w tych wyborach kandyduje pan z Koalicji Obywatelskiej?

Rzeczywiście, jest to dla mnie sytuacja szczególna, bo dotychczas kandydowałem z list lewicy, z wyjątkiem wyborów w 2010 roku, kiedy to osoby rejestrujące listy SLD wykreślili moje nazwisko umieszczone na 1 miejscu i nie umieścili na żadnym miejscu na liście. Przede wszystkim stwierdzam, że w obecnej kadencji władz samorządowych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy jesteśmy jako SLD w koalicji z Platformą Obywatelską i Komitetem Mieszkańców. Współdziałanie w ramach tej koalicji było racjonalne i przyczyniło się do rozwoju i dobrych zmian w naszej dzielnicy. Dlatego w czasie przygotowań do wyborów 21.10.2018 kolega przewodniczący SLD Targówek Jacek Pużuk otrzymał propozycję wystawienia wspólnych list w ramach Koalicji Obywatelskiej. Formalne wejścia SLD Targówek w Koalicję Obywatelską nie uzyskało aprobaty ze strony władz SLD. Ponieważ wcześniej ja i inne osoby z SLD wyraziliśmy zgodę na start w wyborach z list Koalicji Obywatelskiej, to postanowiliśmy nie wycofywać się z tych decyzji. Wystąpiłem o zgodę na kandydowanie w ramach ww. koalicji, a w przypadku niewyrażenia zgody na przyjęcie mojego oświadczenia, że zawieszam moje członkostwo w SLD. Nie oznacza to zmiany moich poglądów, na nikogo się nie obrażam i liczę na dalsze współdziałanie z koleżankami i kolegami, z którymi działałem przez lata.  

Ale czy w związku z tą sytuacją nie spotyka się pan z negatywną wobec pana kampanią?

Jak dotychczas nie zauważyłem jakiejkolwiek negatywnej kampanii wobec mojej osoby. Dlatego korzystając z okazji dziękuję koleżankom i kolegom startującym z list SLD, że nie prowadzą negatywnej kampanii wobec mnie i innych osób, kandydujących z list Koalicji Obywatelskiej. To dobry znak w pogłębiających się bezsensownych podziałach naszego narodu, kultywowanych głównie przez partie nacjonalistyczne i prawicowe.

Dziękujemy za rozmowę.