Praski folwark

Wyborcza rzeczywistość

Na wstępie chciałabym złożyć wyrazy podziękowania wszystkim mieszkańcom za wsparcie i pomoc podczas moich działań na rzecz dzielnicy w ciągu ostatnich 4 lat. Współpraca z Państwem była siłą napędowa do moich wszelkich działań. DZIĘKUJĘ!

Dzisiejszy felieton będzie troszkę inny. Oprócz pełnionej funkcji radnej w Dzielnicy Praga Północ, jestem bowiem prażanką, jestem wyborcą, jestem człowiekiem. Kampania z dnia na dzień nabiera tempa. Szał ulotkowy wokół. „Dzisiaj wyjęłam ze skrzynki pięć ulotek tego samego komitetu – mówi w rozmowie mieszkanka dzielnicy, emerytowana nauczycielka - proszę sobie wyobrazić; jednego komitetu! Czyż nie szkoda pieniędzy?” I pokazała mi te ulotki. Usiadłyśmy na ławeczce i zaczęłyśmy czytać. Osiągnięcia, priorytety. Punkt po punkcie.

Przeczytany pierwszy fragment i jakże aktualna refleksja „sukces ma wielu ojców, porażka jest zawsze sierotą”. Festiwal pustosłów i obietnic. Przekazują nam, wyborcom, bezsensowne, a czasami wręcz rażąco idiotyczne treści. Czy świadczy to o ich niewiedzy, chęci zmanipulowania nas wyborców, a może po prostu o tak niskim traktowaniu nas - wyborców? Przykłady? Proszę bardzo: remont SP nr 30 - w rzeczywistości realizowany zgodnie z rekomendacjami i zabiegami ze strony Klubu Radnych Niezależnych i radnej PiS-u, startującej w obecnych wyborach z list na Targówku; budowa hali sportowej na terenie SP nr 73 - w rzeczywistości realizowany z inicjatywy i rekomendacji Rady Rodziców oraz Klubu Radnych Niezależnych. Czytamy dalej: zaplanowaliśmy i realizujemy program rewitalizacji - a może warto spytać rekomendowanego przez partię kandydata o szczegóły tego programu? Czy chociaż raz pojawił się i sprawdził, jak przebiegają prace, czy spotkał się z mieszkańcami rewitalizowanych budynków? Do wyborów zostały 2 tygodnie, może nadrobi cztery lata, aby treść ulotki wyborczej chociaż w minimalnym zakresie była zgodna z prawdą. Czytamy dalej, powstrzymaliśmy mafię reprywatyzacyjną - a kto, jeśli nie Jan Śpiewak, nagłośnił i jako pierwszy upowszechnił aferę, ale o tym już nie napisali, dochodzimy do priorytetów - odblokowanie wykupu mieszkań komunalnych, czy przekształcenie użytkowania wieczystego na własność z bonifikatą w obydwu przypadkach. Dlaczego oni nas tak traktują? - z nutą nostalgii i przygnębienia pyta moja rozmówczyni - uchwała o 98% bonifikacie przy przekształceniu użytkowania już jest, więc cóż to za priorytet. A odblokowanie wykupu... zmieniłyśmy temat rozmowy.

Przez ostatnie 4 lata, dzięki Państwa głosom, uzyskałam mandat radnej i tym samym miałam możliwość poznać samorząd od wewnątrz. Odrzucono mój wniosek o transmisję obrad rady dzielnicy on-line. A szkoda! Mieszkańcy mogliby na bieżąco oglądać wypowiedzi i zachowania swoich przedstawicieli. Niektórzy radni, wychodząc z założenia, że aby zrealizować swoje plany, trzeba mieć jak najlepsze stosunki z burmistrzem, gdyż jest to najlepsza droga, aby coś uzyskać, nie zadawali trudnych pytań, a na sesjach rady dzielnicy bez żadnej dyskusji głosowali za każdą propozycją zarządu. Inna grupa radnych, którzy myślą w szerszej perspektywie, bardziej strategicznie o całej dzielnicy, chcieli kontrolować działalność zarządu i wspierać go w miarę możliwości, jeśli to uzasadnione. Tacy radni zadawali trudne pytania, naciskali burmistrza, nie wchodzili z nim w układy. Wysuwali inicjatywy, składali interpelacje, aby osiągać te cele. Najgorszym był jednak brak jakiejkolwiek rzetelnej i merytorycznej współpracy pomiędzy członkami klubów partyjnych w radzie.Aby ocenić pracę radnych wystarczy sprawdzić aktywność na posiedzeniach komisji, czy też ilość zgłoszonych w całej kadencji interpelacji/wniosków radnego.

Prawdą jest, że Praga potrzebuje dobrych radnych - uczciwych, odpowiedzialnych, zaangażowanych i reprezentujących interesy obywateli danej lokalnej społeczności. Dzielnicy, nie partii! Nie dajmy się zwieść kolorowym ulotkom, obietnicom bez pokrycia i rekomendacjom. Wybierzmy tych, których znamy! Tych, którzy sprawdzili się w działaniu! Tych, którzy faktycznie rzetelenie pracowali dla reprezentowania naszych spraw!

21 października prosimy o Państwa głos! Niech Wygra Warszawa i jej Mieszkańcy!
Lista nr 26

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com