Zostań terytorialsem!

Wojska obrony terytorialnej to nowy rodzaj sił zbrojnych. Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021r. Wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładane 53 tys. żołnierzy, a brygady OT mają być sformowane w każdym województwie.

Wojska obrony terytorialnej (WOT) jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej oraz wojsk specjalnych, powstały z początkiem 2017 roku. WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają terytorialsami.

Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują dwie brygady OT. Jedną z nich jest 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, która powstała w ramach II etapu formowania WOT. W jej skład wchodzą 4 bataliony lekkiej piechoty, rozmieszczone w 4 rejonach północnego Mazowsza: w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i już niebawem rozpocznie się formowanie batalionu w Zegrzu Płd. Batalion ten zasilany będzie przez ochotników pochodzących z terenu prawobrzeżnej Warszawy. Dowódcą 5. Mazowieckiej Brygady jest płk dypl. Andrzej Wasielewski. Stały rejon odpowiedzialności brygady obejmuje 17 powiatów i 7 dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. Obecnie w 5. MBOT służy już prawie 1500 żołnierzy, z czego prawie 1300 stanowią ochotnicy.

Dla kogo WOT

O przyjęcie w szeregi wojsk obrony terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Zarówno mężczyźni jak i kobiety, w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), mogą zostać żołnierzami obrony terytorialnej. Podstawowe wymagania to, m.in.: posiadanie obywatelstwa polskiego, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletność, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nieposiadanie przydziału kryzysowego.

System szkolenia terytorialsa

Proces szkolenia terytorialsa rozpoczyna się od 16-dniowego szkolenia podstawowego, które jest przeznaczone dla osób nie mających wcześniej do czynienia z wojskiem. W szeregi WOT mogą również wstąpić żołnierze rezerwy i dla nich przeznaczone jest szkolenie wyrównawcze, trwające 8 dni. Oba szkolenia otwierają 3-letni cykl szkoleń w ramach WOT. W pierwszym roku odbywają się szkolenia indywidualne o charakterze ogólnowojskowym. W drugim roku szkolenia specjalistyczne w zakresie konkretnej funkcji w pododdziale np. saper, medyk, strzelec wyborowy itp. Trzeci rok to szkolenia zgrywające pododdziały. Wtedy żołnierz osiąga status „combat ready” czyli pełnej gotowości bojowej. Po zakończeniu 3-letniego cyklu szkoleń, obie grupy żołnierzy spotykają się razem, aby szkolić się w systemie rotacyjnym w ramach tzw. wspaniałych dwunastek, czyli sekcji lekkiej piechoty.

W sumie, w ciągu trzech lat, wszyscy żołnierze OT muszą odbyć ponad 124 dni szkoleniowe. Ponadto każdy żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową musi przejść obowiązkowe, 2-tygodniowe ćwiczenia w wybranych ośrodkach szkolenia poligonowego w kraju. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Dołącz do nas!

Jeżeli zdecydujesz dołączyć do nas, pierwsze kroki skieruj do wojskowej komendy uzupełnień właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej współpracuje z siedmioma komendami. Na terenie Warszawy jest to WKU Warszawa Praga oraz WKU Warszawa Śródmieście. Od momentu złożenia wniosku, do czasu odebrania karty powołania, czekają cię badania lekarskie i psychologiczne, zapoznanie z brygadą oraz komisja kwalifikacyjna. Jeżeli proces kwalifikacyjny przejdziesz pomyślnie, zostaniesz powołany do pełnienia służby w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Aneta Szczepaniak
- rzecznik prasowy