Zielony plac na Łomżyńskiej

Na samym końcu Pragi w najbliższych latach może powstać niezwykle atrakcyjna przestrzeń rekreacyjno-handlowo-kulturalna. Tworzyć ją będzie plac miejski, który ma powstać na przecięciu ulic Jadowskiej i Łomżyńskiej na Szmulkach. To z jednej strony dostosowanie tej przestrzeni do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planiści zaprojektowali w tym miejscu plac miejski), a z drugiej realizacja projektu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w ramach programu „Na Prawa Zieleni”.

Na zaprojektowanie tej przestrzeni ZZW za kilka tygodni planuje ogłosić konkurs. Jego efektem ma być na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zielony plac” – teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. O szczegółach przedsięwzięcia zainteresowani mieszkańcy mogli się dowiedzieć na organizowanym w minionym tygodniu spotkaniu otwartym w szkole przy Otwockiej, w którym uczestniczył dyrektor ZZW, Marek Piwowarski, a także pracownicy odpowiedzialni za projekt.

Przybyli mieszkańcy i społecznicy zwracali uwagę na konieczność zapewnienia przejazdu (będzie zachowany), a przy tym potrzebę uspokojenia ruchu w tej części Pragi. Krzysztof Michalski z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów” zwrócił również uwagę na konieczność poszerzenia projektu o remonty wewnętrznych podwórek sąsiadujących z placem komunalnych kamienic, utwardzenie wewnętrznych dróg gruntowych w ramach prowadzonych prac, a także poprawę oświetlenia przestrzeni ulic £omżyńskiej i Jadowskiej. Zwrócono również uwagę na kwestie zachowania zabytkowego charakteru tej części Szmulek poprzez wykorzystanie znajdującego się pod asfaltem bruku do wyłożenia miejsc postojowych oraz odtworzenie ulicznego oświetlenia w postaci pastorałów wzorowanych na zachowanych przy Jadowskiej i £omżyńskiej oryginalnych „gazówkach”.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracowników ZZW większość tych postulatów ma zostać uwzględniona w konkursie. O dalszych szczegółach będziemy informować.

K.