Terytorialsi w akcji

Blisko 80 ochotników z Północnego Mazowsza wypowie słowa roty przysięgi, tym samym stając się pełnoprawnymi żołnierzami Wojska Polskiego.

W niedzielę, 25 listopada o godz. 13:00 na Rynku Miejskim w Węgrowie odbędzie się ceremonia zaprzysiężenia nowych terytorialsów, którzy zasilą szeregi trzech batalionów lekkiej piechoty 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. Ochotnicy zostali powołani do służby 10 listopada br., pochodzą z całego rejonu odpowiedzialności brygady, który stanowi północną część Mazowsza wraz z 7 dzielnicami prawobrzeżnej Warszawy. Wywodzą się z różnych środowisk, reprezentują różne zawody, mają swoje pasje, zainteresowania, a także unikatowe umiejętności. Wśród tych, którzy złożą za kilka dni przysięgę, są uczniowie, studenci, pracownicy administracyjni, przedstawiciele służby zdrowia, nauczyciele, instruktorzy wszelakich sportów, a nawet kominiarz i aktorka teatralna. Dane statystyczne pokazują, że średnia wieku żołnierza OT to 32 lata, a zdecydowaną większość, bo aż 70% stanowią ludzie młodzi, w wieku poniżej 35 lat. Blisko 77% jest aktywnych zawodowo, a ok. 15% studiuje. Około 50% ma wykształcenie średnie, a 32% wyższe. Co dziesiąty terytorials jest kobietą.

Przysięga wojskowa jest ukoronowaniem intensywnego i wymagającego 16-dniowego szkolenia, jakie musi odbyć każdy ochotnik, chcący zostać żołnierzem obrony terytorialnej. Obecnie takie szkolenie podstawowe odbywa się na placu ćwiczeń taktycznych „Targonie”, w pobliżu Ciechanowa. Terytorialsi szkolą się pod okiem instruktorów, którzy odbyli kurs instruktorsko – metodyczny z udziałem mobilnego zespołu szkoleniowego, złożonego z byłych żołnierzy jednostek specjalnych. Szkolenie podstawowe jak i wyrównawcze (przeznaczone dla osób, które już miały styczność z wojskiem), stanowi dopiero początek drogi dla ochotników, bowiem cały cykl szkolenia żołnierza OT trwa 3 lata i obejmuje szkolenia indywidualne, specjalistyczne i zgrywające pododdziały. Po trzech latach i odbyciu minimum 124 dni szkoleniowych, żołnierze zostaną poddani certyfikacji, a po jej pozytywnym zakończeniu uzyskują status gotowości bojowej (combat ready). Szkolenia w WOT odbywają się głównie w weekendy, co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe, rodzinne, czy też naukę ze służbą wojskową.

Obecnie w wojskach obrony terytorialnej służy blisko 15 tys. żołnierzy, z czego 12,5 tys. stanowią ochotnicy.
WOT na Północnym Mazowszu

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, powstała w ramach II etapu formowania WOT, jest jedną z dwóch brygad OT na terenie województwa mazowieckiego. W jej skład wchodzą 4 bataliony lekkiej piechoty, rozmieszczone w 4 rejonach północnego Mazowsza: w Ciechanowie, Komorowie, w Siedlcach i w Zegrzu (w trakcie formowania). Dowódcą 5. Mazowieckiej Brygady jest płk dypl. Andrzej Wasielewski. Misją 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych w stałym rejonie odpowiedzialności, który obejmuje 17 powiatów. Natomiast w czasie wojny brygada stanowić ma wsparcie dla wojsk operacyjnych.

Obecnie 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej liczy już blisko 1500 żołnierzy.

Aneta Szczepaniak
rzecznik prasowy
5. Mazowiecka Brygada
Obrony Terytorialnej