I sesja Białołęki

W nowej kadencji radni Dzielnicy Białołęka po raz pierwszy w powiększonym 25-osobowym składzie zebrali się 13 listopada. Piotr Cieszkowski, Bartosz Dąbrowa, Marek Dębowczyk, Piotr Gozdek, Michał Jaworski, Piotr Jaworski, Waldemar Kamiński, Piotr Knap, Marcin Korowaj, Michał Kozioł, Joanna Lubbe, Jan Mackiewicz, Anna Majchrzak, Anna Myślińska, Mariola Olszewska, £ukasz Oprawski, Piotr Oracz, Dariusz Ostrowski, Filip Pelc, Waldemar Roszak, Piotr Smoczyński, Elżbieta Świtalska, Paweł Tyburc, Lucyna Wnuszyńska i Danuta Zaleska swoje funkcje będą sprawować przez 5 lat, do 2023 roku.

Uroczystym punktem sesji było zaprzysiężenie nowo wybranych radnych, którzy następnie wybrali spośród siebie członków prezydium. Przewodniczącym rady został Piotr Jaworski, a jedyną wiceprzewodniczącą - Mariola Olszewska. Na kolejnych posiedzeniach radni wybiorą również członków zarządu dzielnicy. Kiedy to nastąpi – nie wiadomo. To zależy od przewodniczącego rady, który zwołuje sesje.

W związku z tym, że Białołękę zamieszkuje już ponad 100 tysięcy mieszkańców, w zarządzie dzielnicy zasiadać będzie aż 5 członków.

JK