Praski folwark

Rekonstrukcja władzy

W przeddzień wydania NGP, 4 grudnia, odbędzie się II sesja Rady Dzielnicy Praga Północ, podczas której zostaną zatwierdzone przez radnych koalicyjnych kandydatury członków zarządu oraz składy komisji. Zgodnie z obecnym ustrojem Warszawy burmistrza dzielnicy i jego zastępców nie wybierają ani mieszkańcy, ani radni, lecz liderzy partii. Koalicja Obywatelska, która przejęła władzę w dzielnicy, na stanowisko burmistrza Pragi Północ wyznaczyła, piastującą poprzednio funkcję wiceburmistrza Bielan i burmistrza Białołęki, p. Ilonę Soja-Kozłowską. Skład zarządu uzupełnią dobrze znani prażanom Dariusz Kacprzak i ... Dariusz Wolke, którzy w poprzedniej kadencji zdążyli zapoznać się z problematyką naszej dzielnicy, pełniąc przez 2,5 roku funkcje wiceburmistrzów. Taki skład zarządu, przy uwzględnieniu osoby wybranej na przewodniczącego rady, potwierdza porozumienie pomiędzy Koalicją Obywatelską a SLD. Udział przedstawicieli Kocham Pragę oby nie okazał się pozornym.

Taka konfiguracja ma swoje plusy, ale ma również minusy. Zapewne do najważniejszych zalet powinna należeć współpraca z ratuszem. Reprezentując to samo ugrupowanie polityczne władze dzielnicy i m.st. Warszawy, mając wspólny cel i system wartości, powinny współdziałać na zasadach partnerstwa, dobrej komunikacji i wzajemnego szacunku. To właśnie Koalicja Obywatelska będzie ponosić odpowiedzialność w tej kadencji za rezultaty pracy na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców. Ze wsparciem ratusza zarząd i jednostki budżetowe nie powininny mieć problemu zatem z m.in przyspieszeniem podłączeń praskich budynków do miejskiej sieci c.o. i c.c.w, szybszą realizacją wniosków o przydział lokali komunalnych i socjalnych dla osób oczekujących, zwiększeniem tempa realizacji nowych, czy niezrealizowanych dotychczas remontów inwestycji publicznych, zakończeniem nieudanych eksperymentalnych programów mieszkaniowych. Jednostki budżetowe będą otrzymywać środki finansowe w terminach, umożliwiających realizację zadań statutowych w skali roku. Nie posiadając środków z m.st. Warszawy, żaden z dyrektorów nie może ogłosić przetargu, czy zlecić wykonania zadania. Nie przestrzegając tej zasady, naruszyliby bowiem przepisy Ustawy o finansach publicznych. Wyeliminowaniu podlegać będą marketingowe dywagacje opozycji o niskiej realizacji planu, o przesuwaniu środków finansowych na kolejne lata. Jest szansa na budowę kompleksu sportowego przy SP nr 73, modernizację basenu przy ulicy Jagiellońskiej, realizację projektów z budżetu partycypacyjnego w I półroczu, a nie w okresie jesienno-zimowym, czy zwiększenie środków na edukację dla podniesienia jakości i wyników nauczania. O ile ulubiony cytat nowego burmistrza „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” będzie przyświecał codziennym działaniom, obraz Pragi na naszych oczach powinien systematycznie ulegać poprawie. Minusem konfiguracji jest fakt, że żaden z członków zarządu dzielnicy nie mieszka na Pradze Północ. Ale ... każdemu należy dać szansę. Wkrótce przekonamy się, czy zarządzający dzielnicą podtrzymają dobry zwyczaj kontaktu z mieszkańcami podczas otwartych spotkań, czy będą podejmować decyzje w zaciszu gabinetów. Zobaczymy czy przedstawiciele stowarzyszenia lokalnego Kocham Pragę, wchodzący w skład koalicji rządzącej, mają realny wpływ na działania w dzielnicy.

Dzisiaj gratuluję wybranym i życzę wielu sukcesów!

Z poczuciem dużej satysfakcji, jako absolwentka, chciałabym zawiadomić, iż 30 listopada obchodziliśmy 90 lecie szkoły przy ulicy Otwockiej 3. Piękny jubileusz wszystkich placówek, które w całej historii tworzyły szkołę, połączony z wpisaniem zajmowanego budynku do rejestru zabytków. Przesłanie patrona szkoły Adama Asnyka - „Szukajcie prawdy jasnego płomienia! Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg”- oby dla młodego pokolenia było drogowskazem! Wyrazy szacunku i podziękowania dla dyrekcji i kadry pedagogicznej za zaangażowanie, poświęcenie i wkład pracy. Nie zawsze wszystko było łatwe i proste. Ale obecne sukcesy cieszą i dobrze rokują na przyszłość! Dziękujemy!

Małgorzata Markowska
Stowarzyszenie Miejski Eksperyment
Mieszkaniowy MEM
malgorzata.h.markowska@gmail.com