Zostań operatorem numeru 112

Znajomość zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, języka obcego, kreatywność, cierpliwość, odporność na stres, dobra dykcja i wysoka kultura osobista – to prawdopodobnie nie za duże wymagania jeśli można komuś uratować życie, zapobiec tragedii, czy pomóc służbom w prowadzeniu akcji ratowniczej.

Stołeczny ratusz zachęca do podjęcia pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w którym dyżurują operatorzy numeru alarmowego 112. Osoby, które chciałyby podjąć się tej pracy muszą wykazać się różnymi umiejętnościami - od znajomości pierwszej pomocy przedmedycznej, zagadnień związanych z bezpieczeństwem osób, mienia i środowiska po różne aspekty przepisów prawnych. Potrzebna jest także komunikatywna znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

Nie należy przerażać się powyższymi wymaganiami. Rozwój wymaganych umiejętności (oprócz znajomości języka obcego) zapewnią szkolenia organizowane w Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz przez ośrodek szkolenia na szczeblu krajowym. Ważniejsza i przede wszystkim oczekiwana jest chęć do pracy, uczenia się nowych umiejętności, odświeżenia i przystosowania posiadanej wiedzy.

Podstawowym zadaniem operatora jest obsługa zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe 112 i 997. Zgodnie z definicją operatorzy obsługują zgłoszenia o zagrożeniu życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, a także nagłego zagrożenia środowiska lub mienia a także bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Operatorzy oprócz wykonywania podstawowych obowiązków związanych z obsługą numerów alarmowych uczestniczą w akcjach edukacyjnych. 

Kto może zostać operatorem w CPR?

Pracę na stanowisku operatora CPR może podjąć osoba, która ukończyła 18 lat i ma wykształcenie średnie. Chociaż nie jest wymagane wyższe wykształcenie, praca w tej branży jest popularna wśród studentów oraz absolwentów. Praca w CPR wiąże się z posiadaniem specjalistycznej wiedzy, dlatego mile widziani są absolwenci z wykształceniem kierunkowym w zakresie bezpieczeństwa czy ratownictwa. Warunkiem koniecznym jest dobra znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, MSOffice), gdyż praca w CPR polega między innymi na prowadzaniu rozmów telefonicznych z równoczesną pracą na komputerze.

Ze względu na specyfikę pracy wymagane są konkretne cechy charakteru kandydata na stanowisko operatora. Preferowane są osoby śmiałe, kreatywne, komunikatywne, łatwo nawiązujące kontakty, nastawione na sukces i niebojące się wyzwań. Ważnym kryterium jest również dobra dykcja, odpowiedni ton głosu oraz wysoka kultura osobista. Zdecydowanie ważniejsze od konkretnych kwalifikacji są cechy osobowościowe – komunikatywność, umiejętność wzbudzania zaufania i sympatii, miły głos, poczucie humoru, umiejętność wybrnięcia z kłopotliwych sytuacji. Ponieważ trzeba być przygotowanym na kontakt ze zdenerwowanymi rozmówcami, ważne są cierpliwość, opanowanie i odporność na stres.