Sukces Miejskiego Rzecznika Konsumentów

W poniedziałek 3 grudnia Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok, w toczącej się od 2013 roku sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów, działającego na rzecz 44 konsumentów przeciwko PKO BP SA.

Sąd podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego sprzed 2 lat, w którym Sąd I instancji orzekł nieistnienie hipoteki umownej ujawnionej w księgach wieczystych mieszkań konsumentów. Bank bowiem nie miał podstaw prawnych do jej ustanowienia. - Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny, lokale konsumentów zostaną uwolnione od obciążenia hipotecznego. Cieszę się, że ponownie mogłam pomóc warszawiakom – mówi Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie.

W 2013 r. rzecznik wystąpiła do sądu o ustalenie nieistnienia hipoteki o łącznej wartości 12 mln 400 tys. zł, obciążającej księgi wieczyste mieszkań zakupionych przez konsumentów. Hipoteka powstała jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w PKO BP SA przez dewelopera, na cele związane z inną inwestycją niż budowa mieszkań sprzedanych konsumentom.

Wystąpienia konsumentów do Banku o uwolnienie ich mieszkań z obciążenia hipotecznego nie przynosiły rezultatu. Bank stał na stanowisku, że wykreślenie hipotek ustanowionych na jego rzecz będzie możliwe po wpłacie znacznej kwoty proporcjonalnej do metrażu mieszkania. Konsumenci nie mogli przystać na takie rozwiązanie, bowiem w całości sfinansowali budowę swoich mieszkań jeszcze przed powstaniem hipoteki PKO BP SA. Konsumenci zwrócili się więc do rzecznika o ich wsparcie na drodze sądowej. Jak widać Sąd przyznał rację rzecznikowi i konsumentom.

Warszawiacy są coraz bardziej świadomymi swoich praw konsumentami. W tym procesie są wspomagani przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Jego podstawowym zadaniem jest udzielanie bezpłatnych porad i informacji o obowiązujących regulacjach prawnych oraz możliwości ich wykorzystania. Corocznie z różnych form działań rzecznika korzystają dziesiątki tysięcy mieszkańców Warszawy. Najliczniej udzielane są porady i informacje. Rzecznik podejmuje także setki interwencji występując do przedsiębiorców, ponadto udziela konsumentom pomocy w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej, także w postępowaniach grupowych.

Skuteczne działania rzecznika budują świadomość konsumentów, zmianę ich postaw na rynku i przekonanie o realnych możliwościach efektywnego dochodzenia swoich roszczeń. Służą temu także działania edukacyjne, kierowane do warszawskich konsumentów. Wiedza na temat przysługujących im praw ma ogromne znaczenie, ponieważ może zapewnić skuteczniejszą ochronę przed ryzykiem i daje możliwość szybkiego rozstrzygania sporów.

Praca Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Małgorzaty Rothert została doceniona. Wybrano ją na przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów oraz odznaczono Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi na rzecz ochrony praw interesów konsumentów.

Przypominamy, na stronie internetowej rzecznika www.konsument.um.warszawa.pl mieszkańcy stolicy mogą zapoznać się z bogatym materiałem na temat praw konsumentów w poszczególnych segmentach rynku.