Praski folwark

„Dziwny jest ten świat”

„Musi się w nas rozpocząć głębokie szukanie prawdy, przede wszystkim w naturze człowieka. Poznać ją głęboko i całkowicie, zrozumieć, kim właściwie jest człowiek – to wielki ratunek dla świata współczesnego” twierdził prymas kardynał Stefan Wyszyński. Jakże adekwatne słowa do rzeczywistości. Tegoroczny finał WOŚP, zakończony zabójstwem Śp. Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska – wielka tragedia, która wywołuje potępienie, smutek i żal. Wiele mówi się o miłości, wyrozumiałości  i wzajemnym szacunku. Utopia, marzenie, czy realne zjawisko? To wszak od nas zależy, czy damy się zmanipulować, czy podejmować będziemy w pełni przemyślane decyzje. Politycy, samorządowcy powinni zrozumieć, że ich praca to służba nam, ludziom, którą sprawują w wyniku wyborów. To misja, w której powinni „od siebie wymagać więcej, choćby inni od nich mniej wymagali”. Ponosić odpowiedzialność za czyny i słowa. Nie ujmując, że w ich działaniach to my, mieszkańcy jawić się winniśmy jako podmioty, a nie przedmioty.
Na sukces trzeba zapracować, a na szacunek zasłużyć.

To maksyma również dla władz naszej dzielnicy. Jest wiele spraw, wiele problemów do rozwiązania, choć tempo prac nie napawa optymizmem. Od 4 grudnia 2018 roku mamy nowy zarząd dzielnicy. Zadania członków zarządu, określone uchwałą nr 3/2018, zmieniono na przestrzeni miesiąca, materiał źródłowy nie doczekał się publikacji. Niby dokument jawny, ale w Biuletynie Informacji Publicznej brak, podobnie jak uchwał ze stycznia br. Czyżby wydłużone ferie świąteczno-noworoczne zarządu?  Reorganizacja struktury urzędu dzielnicy temat ważny, to pracownicy go tworzą i są jego największą wartością,  ale nie najważniejszy. A może tzw. czystka polityczna? Mieszkańcy dzielnicy oczekują konkretnych, aktywnych działań, pozbawionych managerskiej  chciwości, gniewu i pychy. Oczekują realizacji słów obecnego prezydenta stolicy: „Najważniejsze, aby być blisko ludzi”. Nie wszystko będzie proste w realizacji, choć na pewno łatwiejsze, mając na względzie jedność partyjną koalicji rządzącej na Pradze i w ratuszu. Wystarczy dostrzec zagrożenia, błędy w dotychczasowych działaniach i ich nie powielać, ale po prostu podjąć kroki do ich wyeliminowania. Dodatkowo należałoby udzielić pełnego wsparcia jednostkom budżetowym, odpowiedzialnym za kluczowe inwestycje w dzielnicy, przede wszystkim wsparcia merytorycznego.

Do zakresu działania rady dzielnicy należy w szczególności wybór członków zarządu i kontrola jego działalności, czy wnioskowanie w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, a dotyczących obszaru dzielnicy czy obsługi jej mieszkańców. Gospodarka gruntami i nieruchomościami czyli  Zintegrowany Program Rewitalizacji,  ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej;  dofinansowanie oświaty czy gospodarka komunalna z ochroną środowiska – to podstawowe kierunki rozwoju Pragi Północ. Oby wybrani przez nas radni nie zapomnieli o godności, rzetelności i uczciwości w działaniach na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców. Bez względu na przynależność partyjną na poziomie dzielnicy tylko współpraca jest w stanie zagwarantować jej rozwój i zapewnić poczucie bezpieczeństwa i dobrobytu dla mieszkańców.

„W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa – nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość”.

Małgorzata Markowska
Stowarzyszenie Miejski Eksperyment
Mieszkaniowy MEM
malgorzata.h.markowska@gmail.com