Po sąsiedzku

Zielone ulice Pragi

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy podjął się zadania trudnego, ale oczekiwanego od dawna – zazielenienia głównych ulic Pragi Północ.

Na razie odbyły się dwa etapy konsultacji społecznych dla ul. Targowej, al. Solidarności i ul. Jagiellońskiej. Podsumowanie konsultacji, zapewne godzące potrzeby parkingowe kierowców z wymogami współczesnego zielonego miasta, poznamy wkrótce.

Według założeń przedstawionych koncepcji, przestrzeń ulic ma się wzbogacić nie tylko o wysokiej jakości zieleń, przywracającą im charakter ulic miejskich. Z tego powodu m.in. gęściej mają się pojawić także ławki i miejsca wydzielone z ulicy, przeznaczone do wypoczynku pieszych, tzw. parklety. Ulice mają zachęcać do chodzenia pieszo, co zwłaszcza w przypadku Jagiellońskiej od ronda do trasy Toruńskiej, jest nie lada wyzwaniem.

Od lat zgłaszam do budżetu partycypacyjnego projekty pomagające zazielenić Pragę. Wszystkie spotkały się z poparciem mieszkańców i przyczyniły się do poprawy bilansu zieleni na Pradze Północ. Ale to działania punktowe, doraźne, w swym założeniu mające pokazać władzom dalszy pożądany przez mieszkańców kierunek zmian. Pora wreszcie na działania kompleksowe, uwzględniające także utrzymanie zieleni i całe mnóstwo innych działań, poprawiających jakość życia w mieście. Przy temperaturach latem przekraczających 30oC jest to po prostu konieczność.

Karolina Krajewska
przewodnicząca
Rady Osiedla Śliwice