Zachować nadwiślańską przyrodę

Brzegi Wisły zostaną wkrótce objęte projektem ochrony kluczowych gatunków, które zamieszkują jej środkowy bieg. To wynik wdrażania w życie dwóch unijnych dyrektyw: siedliskowej i ptasiej oraz kontynuacja dalszego rozwoju sieci Natura 2000.

Projekt swoim zasięgiem obejmie 32-kilometrowy odcinek rzeki w granicach miasta, na terenie należącym do dziewięciu stołecznych dzielnic: Pragi Północ, Pragi Południe, Białołęki, Wawra, Wilanowa, Mokotowa, Śródmieścia, Zoliborza i Bielan. Przedsięwzięcie jest tym bardziej ważne i zasadne z punktu widzenia jego realizacji, ponieważ obejmuje on rejon, w którym dochodzi do styku wielkiej aglomeracji miejskiej z ważnym korytarzem ekologicznym, wchodzącym w skład obszaru Natura 2000 - dolina Wisły. Dzięki tym działaniom można będzie prowadzić skuteczną ochronę siedliskową dla około 100 gatunków ptaków. W tym celu powstaną wyspy stałe i pływające, które skutecznie pozwolą chronić gniazda i pisklęta, m.in. przed niszczącym działaniem wód wezbraniowych rzeki, zwłaszcza w trakcie przechodzenia gwałtownych fal powodziowych.

Realizacja tego projektu będzie odbywała się na wielu płaszczyznach, które nie ograniczą się jedynie do ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków - rybitwy rzecznej i białoczelnej, ale również do efektywnego łączenia celów nowoczesnej ochrony przyrody, ochrony przeciwpowodziowej oraz szeroko rozumianej rekreacji nad brzegami Wisły.

To doskonały przykład na harmonijne łączenie szeroko rozumianych celów ochrony nadwiślańskiej przyrody, który niewątpliwie przyczyni się do ponownego ułożenia prawidłowych stosunków na linii miasto-rzeka, w których to część odsłoniętych brzegów Wisły będzie zarezerwowana wyłącznie dla ptaków, a część - z odpowiednią infrastrukturą i wyposażeniem - będzie służyła mieszkańcom stolicy.

W projekcie zastosowane będą ponadto nowoczesne rozwiązania technologiczne, które umożliwią obserwację ptaków z wybranych punktów poprzez sieć kamer cyfrowych, z których transmisja będzie powszechnie dostępna przez Internet, a zasilanie całego systemu oparte będzie na generatorach wiatrowych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 14,6 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 7,17 mln zł.

Przemysław Miller