Chłodnym okiem

Rekordowy budżet

Budżet roku 2019 trzeba nazwać rekordowym, bo taki jest. Już wstępny projekt, z którym rada zapoznawała się w poprzedniej kadencji w listopadzie był na poziomie 419 milionów złotych. Ten uchwalony w styczniu br. wynosi już 442,9 miliona i jest prawie o 24 miliony większy. Jak przedstawia się struktura budżetu? Na wydatki bieżące przewiduje się prawie 330 milionów złotych, a na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, ponad 113 milionów. Strona dochodowa naszego załącznika nie zmieniła się i miasto oczekuje, że Praga Północ przyniesie ze swojego majątku 100 milionów do wspólnego budżetu miasta, który wynosi po stronie dochodowej ponad 17 miliardów złotych. Jakie są najważniejsze pozycje wydatkowe?

W tym roku największe są wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Ich poziom to 172, 5 miliona złotych, z czego po raz pierwszy wydatki inwestycyjne w tym zadaniu (91 milionów) są wyższe od wydatków bieżących - 81 milionów. Najważniejsze wydatki inwestycyjne związane są z rewitalizacją, na którą przeznaczamy 60 milionów złotych. To 9 zadań z obszaru Szmulowizny i Nowej Pragi. 10 milionów zaplanowane jest na program ciepło sieciowe w budynkach komunalnych. Mieszczą się tu projekty, związane zarówno z dokumentacją, jak i realizacją zadań. Liczba adresów jest pokaźna. Proces jest zadaniem ciągłym, rozłożonym w latach, zaplanowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej niejednokrotnie na okres po 2020 roku, ale trwa i trwał będzie. Pozostałe środki w tym zadaniu to modernizacje terenów wewnątrzosiedlowych i zadania z budżetu partycypacyjnego dotyczące modernizacji zieleni w parkach, placów zabaw, skwerów i małej architektury.

Wydatki na edukację to ponad 140 milionów złotych, w tym 12,5 miliona na inwestycje (gros z tych środków pochłonie modernizacja szkoły podstawowej nr 30 na Kawęczyńskiej i budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy szkole podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18) spadły na drugie miejsce w hierarchii. Najważniejsze jest jednak to, że po raz pierwszy środki do dyspozycji placówek oświaty pokrywają już na początku roku zapotrzebowanie placówek. Prawie 70 milionów złotych planujemy wydatkować na ochronę zdrowia i pomoc społeczną. Największą pozycją są tu świadczenia społeczne (500 plus) na rzecz osób fizycznych. Ich  poziom to 26,5 milionów na rzecz prawie 4, 5 tysiąca świadczeniobiorców. Prawie 5 tysiąca osób korzysta także z innych form pomocy materialnej - świadczeń społecznych zasiłków pomocy w naturze zasiłków wychowawczych i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym zadaniu zaplanowana jest także budowa żłobka. Pozostałe pozycje to administracja - 25 milionów, kultura - 8,5 miliona, rekreacja sport i turystyka - 7,7 miliona, w tym 2,1 miliona modernizacja obiektu DOSiR przy Jagiellońskiej 7, transport i komunikacja - 2,8 miliona.

Ireneusz Tondera
przewodniczący Rady Dzielnicy
Praga Północ m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl