Duże zmiany w rejonie Szwedzkiej

Przełom stycznia i lutego, to okres intensywnej dyskusji o zagospodarowaniu poprzemysłowego obszaru Pragi-Północ położonego w trójkącie między ulicą Szwedzką, Aleją Solidarności oraz linią kolejową gdańsko-legionowską. W ramach prowadzonego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta projektu „Osiedla Warszawy” mieszkańcy, inwestorzy, samorządowcy i właściciele nieruchomości mogli składać uwagi dotyczące zagospodarowania tego terenu – najpierw w formie mailowej, a w tygodniu 18-22 lutego uczestnicząc w spotkaniach warsztatowych prowadzonych w formule charrette. Taka formuła pozwala na zebranie w jednym miejscu ważnych aktorów procesu (urzędników, właścicieli terenu, inwestorów, aktywnych mieszkańców) i wypracowanie konkretnych propozycji i zaleceń dotyczących danego obszaru.

W przypadku rejonu ulicy Szwedzkiej głównymi interesariuszami procesu są inwestorzy prywatni (Bohema, Uczelnia Warszawska), Miejskie Zakłady Autobusowe (ze względu na teren zajezdni autobusowej), a także Tesco, właściciel hipermarketu w rejonie Al. Solidarności. Liczący blisko 38 ha teren już dziś poddawany jest intensywnym zmianom. Zabytkowe tereny poprzemysłowe dawnej praskiej stalowni oraz fabryki Pollena są rewitalizowane z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową i usługową. Obszar zajezdni MZA miasto również planuje przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową (mieszkania komunalne, TBS). Niepewna jest również przyszłość rejonu Tesco, ze względu na różne plany brytyjskiej sieci odnośnie polskiego rynku. Na powyższe działania nakładają się inwestycje infrastrukturalne: budowa metra (stacja Szwedzka) oraz stacji PKP Targówek (na końcu ul. Stalowej), a także wciąż odkładana w czasie budowa obwodnicy śródmieścia (odcinek Rondo Wiatraczna – Rondo Żaba). Przy tym cały obszar nadal nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pomimo że prace nad jego opracowaniem rozpoczęły się w 2005 r.

Podczas warsztatów ich uczestnicy zwracali uwagę na szereg kwestii, które należy uwzględnić projektując zmiany w rejonie ulicy Szwedzkiej. Jednym z głównych postulatów było stworzenie nowego obszaru zieleni zwartej. Projektanci zaproponowali zagospodarowanie ponad 5 ha na zieleń, w tym stworzenie parku linearnego w ciągu dawnej bocznicy kolejowej oraz centralnego skweru między ulicami Strzelecką i Szwedzką. Innym postulatem było odpowiednie powiązanie całego obszaru z infrastrukturą drogową, przy jednoczesnym zastosowaniu ograniczeń dla ruchu kołowego. Ponadto uczestnicy spotkań zwracali uwagę na konieczność wygospodarowania terenów pod usługi edukacyjno-rekreacyjne (przedszkole, szkoła, kompleks sportowy) oraz zdrowotne (przychodnia). W zakresie działań miastotwórczych zgłoszony został również pomysł stworzenia placu miejskiego w rejonie stacji metra Szwedzka.

Efektem prac będzie przygotowanie całościowej koncepcji zagospodarowania terenów w rejonie ul. Szwedzkiej, która ma być gotowa późną wiosną.

Konsultacje dotyczące rejonu ul. Szwedzkiej, to drugi po ubiegłorocznych warsztatach dla FSO partycypacyjny projekt w ramach „Osiedli Warszawy” na Pradze-Północ. W przyszłości, zgodnie z informacjami podawanymi w materiałach informacyjnych BAiPP, podobne działania mają objąć jeszcze rejon Portu Praskiego (którego intensywna zabudowa trwa od wielu lat, pomimo braku planu miejscowego, o czym pisaliśmy kilka razy na łamach NGP).

Więcej informacji o projekcie „Osiedla Warszawy” dostępnych jest na stronie internetowej: http://architektura.um.warszawa.pl/osiedla-warszawy

M.