Społeczny obserwator

Rozświetlmy Pragę!

Nieoświetlone podwórka, ciemne bramy, przejścia dla pieszych, przy których po zmroku praktycznie nie widać przechodniów. Tak wygląda wiele miejsc na terenie naszej dzielnicy. Brak należytego oświetlenia tych przestrzeni negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających w pobliżu. Ponadto ciemność sprzyja wielu negatywnym zjawiskom, takim jak choćby akty wandalizmu.

Jak zmienić ten stan rzeczy i sprawić, by przestrzeń Pragi faktycznie zachęcała do przebywania w niej o różnych porach dnia i nocy? Można oczywiście na każdym rogu postawić policjanta lub przynajmniej sprawić, by dana okolica objęta była cyklicznymi patrolami. Można również montować dodatkowe kamery, licząc przy tym, że w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji osoby kontrolujące miejski monitoring zaalarmują odpowiednie służby. Można wreszcie zrobić rzecz najprostszą, doprowadzając do doświetlenia tych przestrzeni. Wiele w tym zakresie zmieniło się w ostatnich latach, m.in. za sprawą niżej podpisanego i mechanizmu budżetu partycypacyjnego. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Doświetlony skwer M. i M. Radziwiłłów na Michałowie po zmroku nie przyciąga jedynie amatorów napojów wyskokowych, ale wręcz zachęca do wieczornych spacerów. Zmodernizowane oświetlenie Parku Praskiego w znaczący sposób poprawiło bezpieczeństwo i estetykę tego największego obszaru zwartej zieleni na Pradze. Ponadto zastosowane w parku rozwiązania (zmienne natężenie światła w zależności od ruchu w pobliżu latarń) przyniesie realne oszczędności w postaci niższych rachunków za prąd ponoszonych przez miasto. Doświetlone ulica Michałowska czy przestrzeń za ekranami akustycznymi przy bloku Aleja Tysiąclecia 151 również zachęcają do korzystania z tych ciągów komunikacyjnych po zmroku. Znacząco poprawiła się również sytuacja na przejściach dla pieszych, dzięki działaniom ZDM: na Pradze doświetlono m.in. ważne skrzyżowania na „małej” Radzymińskiej, Targowej czy Wileńskiej.

To oczywiście jaskółki zmian, które jeszcze nie czynią wiosny. Wciąż wielu praskim ulicom daleko do standardu oświetlenia ulicy Kawęczyńskiej po modernizacji z 2013 r. (zastosowane białe, ledowe światło, o które wnioskowali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych, znacząco poprawiło oświetlenie tej ulicy po zmroku). Nadal ważne ciągi komunikacyjne, np. ulice Jagiellońska czy Ząbkowska wymagają modernizacji oświetlenia. Problem braku świateł dotyka też np. osiedla Praga II, gdzie na wielu podwórkach po zmroku widać jedynie ciemność. Wciąż też przy różnych inwestycjach stosowane są stare standardy doświetlenia, co najlepiej widać po oddanym do użytku odcinku Trasy Świętokrzyskiej za Dworcem Wschodnim. Tam wciąż królują lampy rtęciowe o słabej, żółtej barwie światła.  

Mam nadzieję, że proces doświetlania Pragi przyspieszy dzięki remontom, które prowadzone są w ramach programu rewitalizacji. Na wysoki priorytet oświetlenia przestrzeni wspólnych wskazują sami mieszkańcy, choćby w raportach konsultacyjnych, dotyczących zmian na praskich ulicach. Niech ten głos prażan będzie sygnałem dla decydentów i wyznacznikiem szybkich działań oczekiwanych przez mieszkańców.

Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
Napisz do autora:
porozumieniedlapragi@gmail.com