Praski folwark

Ciemna strona rewitalizacji

Siedlecka 29, trzypiętrowa kamienica, wzniesiona w latach 1926-1927 dla nauczycieli z zespołu szkół przy ulicy Otwockiej 3. Objęta w pierwszej kolejności programem rewitalizacji, choć jej stan techniczny był dużo lepszy od wielu innych budynków w dzielnicy. Prowadzone prace remontowo-budowlane zmieniły życie mieszkańców w koszmar. O problemach poinformowano zarząd dzielnicy, ZGN, członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Rewitalizacja jest szansą na przeprowadzenie skutecznego procesu pobudzenia i ożywienia zdegradowanych przestrzeni miejskich. To dobra okazja do przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym. Tę szansę władze lokalne, wspólnie ze społecznością lokalną, powinny wykorzystać, dla wprowadzenia zmian jakościowych w przestrzeni miejskiej. Jaka zatem jest przyczyna, że na Pradze Północ proces rewitalizacji budzi tak wiele negatywnych emocji i kontrowersji? Opracowano szczegółowy program, okreslono specjalną strefę, w obrębie ktorej powinny obowiązywać ułatwienia w procedurze administracyjnej. Przeprowadzono szereg spotkań i warsztatów, w których brali udział mieszkańcy poszczególnych dzielnic, na terenie których prowadzona jest rewitalizacja. Wyznaczono cele, m.in ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Powołano 20-osobowy komitet rewitalizacji, który ocenia działania, opiniuje zmiany na kwartalnych spotkaniach. Co ciekawe, wśród członków komitetu nie ma przedstawicieli jednostek bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację, czyli w naszej dzielnicy ZGN. Program jest systematycznie monitorowany poprzez prowadzenie regularnej sprawozdawczości – raporty półroczne i roczne. Co zatem zawiodło? Brak czytelnych kryteriów klasyfikacji budynków do rewitalizacji, proces dublowanych remontów, brak prawidłowej kontroli i nadzoru podczas realizacji prac remontowo-budowlanych, brak wykwalifikowanej kadry, brak lokali zamiennych, brak sprawnej współpracy i komunikacji z mieszkańcami?

Praga Północ posiada najwyższy wskaźnik liczby gospodarstw domowych, oczekujących na najem lokali z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Wdrożono zatem program, w wyniku którego na skutek modernizacji i podwyższenia standardu (łączenie izb), dotychczasowy zasób zmniejszy się. Tym samym czas oczekiwania na przydział lokalu może wydłużyć się. Błędnie wytypowane do rewitalizacji budynki generują zapotrzebowanie na dodatkowe lokale, których dzielnica nie posiada. Wykwaterowanym mieszkańcom na czas remontu, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, władze lokalne proponują czasami lokale o niższym standardzie. Nie dysponują bowiem stosownym zapleczem. Matrix! Brak spójności działań i podstawowych elementów gospodarki planowej, o czym świadczy fakt powtórnych instalacji c.o., napraw czy wymiana tych samych elementów. I kolejne wydatkowane środki finansowe. Czy tak to miało wyglądać?

Kiedy podchodzi się do procesu rewitalizacji odgórnie, bez wnikliwej analizy, to błąd w założeniu. Podobnie jak eliminacja aspektu społecznego - brak pomocy w rozwiązaniu bieżących problemów w procesie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Praga Północ od 10.01.2019, zajmuje się skargą mieszkańców budynku nr 29 z ulicy Siedleckiej. Wizja lokalna w dniu 19.01 i .... cisza. Próba zainteresowania członków komisji bezpieczeństwa i jeszcze gorsze refleksje. Styl, forma to jedno i kolejne dwa tygodnie „mimo że obiecano wspólne posiedzenie obydwu komisji”.„Czujemy się intruzami” mówią mieszkańcy „ograniczanie czasu wypowiedzi do 3 minut, możliwość wyprowadzenia w kajdanach”. Szanowni radni koalicji rządzącej, włodarze dzielnicy ku pamięci – to Wy jesteście dla prażan, a nie oni dla Was! Nie takie były założenia akcji door to door obecnego dzisiaj, a wówczas jeszcze kandydata na prezydenta stolicy. „Rola bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami Warszawy jest niezwykle istotna. Tylko poprzez spotkania i szczerą rozmowę można przekazać, jaka jest prawda o Warszawie”. A może po prostu Zintegrowany Proces Rewitalizacji to błędne analizy, błędne plany, które skutkują fatalną realizacją?

„Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód”
- Paulo Coelho

Małgorzata Markowska
Stowarzyszenie Miejski Eksperyment
Mieszkaniowy MEM
malgorzata.h.markowska@gmail.com