Chłodnym okiem

Budżet 2018 - wykonanie

Śledząc uważnie realizację budżetu za 2018 rok spodziewałem się, że wyniki nie będą rewelacyjne. Końcowy obraz, który wyłania się z dokumentów też trudno nazwać optymistycznym. Zarząd pod kierownictwem byłego burmistrza Zabłockiego wyraźnie się nie przemęczał, skupiając się raczej na zapewnieniu sobie przetrwania niż realizacją założonych zadań. Aby nie być gołosłownym kilka liczb. Zacznijmy od dochodów. Z zaplanowanych 112 milionów zrealizowano niespełna 93 miliony, czyli 82,6% planu. Najwyraźniej uznano, że po co się wysilać. Najwyżej wydatków też się nie zrealizuje, a w minionym roku były one niebagatelne. W końcowym bilansie zarząd po wielokrotnych korektach, w wyniku których pomniejszano wydatki majątkowe, miał do dyspozycji 404 643 604 złote, z czego 66 759 087 złotych na inwestycje. Udało się zrealizować wydatki na poziomie 368 599 975,55 to jest 91,09% planu. Natomiast same wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 34 502 445,52 złote, czyli 51,68% planu, który pozostał po kilku poprzednich korektach. Właściwe na tym powinienem zakończyć analizę. Obraz jest bowiem bardzo czytelny. Niezrealizowanie prawie w 50% wydatków majątkowych rzutuje na całość wykonania budżetu, który w części wydatków bieżących zrealizowany jest na poziomie 99%. Temu zarządowi nie chciało się - nawet w końcówce swojego urzędowania - wnieść o kolejna korektę wydatków inwestycyjnych w dół, tak aby można je było przełożyć do kolejnego budżetu. Było to stała praktyka zarządu burmistrza Zabłockiego. W roku 2015 przesunięto 6 milionów na 2016. W roku 2016- 19 milionów na lata 2017-2018. Z roku 2017 na lata 2018-2020 przesunięto 30 milionów. Panowie mieli tendencję wzrostową. Do końca przed wyborami ukrywali skalę braku realizacji wydatków. 32 miliony to duże pieniądze. Wiele gmin w Polsce nie ma takiego budżetu. Większość z tych środków udało się przerzucić do budżetu tegorocznego, więc poziom wydatków inwestycyjnych mamy na rekordowym poziomie 113 milionów. Olbrzymie zadanie to mądrze wydać te pieniądze z pożytkiem dla mieszkańców Pragi. Rada dzielnicy wyrazi swoją opinię o zrealizowanych wydatkach na sesji w dniu 5 marca. Sprawozdanie przygotowywał już nowy zarząd pod kierownictwem burmistrz Ilony Soja-Kozłowskiej. W uchwale, którą poddam głosowaniu, znajdzie się zapis „Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania załącznika Dzielnicy Praga-Północ miasta stołecznego Warszawy do Uchwały nr LIX/1540/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok” co z tym zrobią radni, zobaczymy.

Ireneusz Tondera
przewodniczący Rady Dzielnicy
Praga Północ m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl