Rewolucja parkingowa na Pradze?

To może być najważniejszy projekt przestrzenny na Pradze od wielu lat. Ważniejszy od zabudowy Portu Praskiego czy rewitalizacji „Konesera”. Mieszkańcy zrzeszeni w „Porozumieniu dla Pragi” ogłosili rozpoczęcie zbiórki podpisów pod wnioskiem do prezydenta Trzaskowskiego o przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących rozszerzenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na Pradze Północ. Jak przypominają w opublikowanym w mediach społecznościowych wniosku, „Po oddaniu do użytku centralnego odcinka II linii metra w marcu 2015 r. Praga-Północ jest traktowana jako miejsce przesiadkowe (z transportu indywidualnego do komunikacji publicznej) przez osoby nie mieszkające na co dzień na Pradze”.

Społecznicy zwracają również uwagę na napływ samochodów na Pragę wraz z oddawanymi w dzielnicy kolejnymi inwestycjami, takimi jak właśnie „Koneser”. Niestety, zdecydowana większość przyjeżdżających spoza Pragi kierowców korzysta z miejsc nieodpłatnych na drogach publicznych, osiedlowych ulicach czy skwerach, coraz częściej przypominających klepiska. Rosnąca liczba samochodów spoza dzielnicy skutkuje przy tym coraz większymi problemami ze znalezieniem miejsc parkingowych dla mieszkańców dzielnicy oraz dla przedsiębiorców prowadzących działalność na Pradze-Północ. Nadmierna liczba pojazdów zastawia chodniki, niszczy trawniki oraz tworzy chaos przestrzenny. Szczególnie jest to widoczne w okolicach Dworca Wschodniego, ulicy Wileńskiej czy pl. Hallera.

We wniosku o konsultacje autorzy wskazują potencjalny zakres rozszerzonej strefy, która powinna obejmować obszar dzielnicy ograniczony wałami kolejowymi (linia średnicowa, linia legionowsko-gdańska) i przebiegiem przyszłej obwodnicy Śródmieścia, uzupełniony o fragmenty Golędzinowa i Śliwic.

„Tak wyznaczony obszar obejmuje historyczny fragment miasta o zwartej zabudowie, dużej gęstości zaludnienia, z wieloma budynkami bez podziemnych parkingów i nieprzystosowanych do napływu setek tysięcy samochodów. Występuje tu deficyt miejsc parkingowych, co wg ustawy o drogach publicznych stanowi istotną przesłankę do wydzielenia strefy płatnego parkowania” podkreślają autorzy wniosku. Zebranie podpisów i złożenie wniosku to pierwszy krok do rozpoczęcia prac koncepcyjnych. Ale krok najważniejszy, bo bez niego prace dotyczące rozszerzenia strefy ciągle będą odkładane na później. Więcej o inicjatywie można przeczytać na facebook.com/PorozumienieDlaPragi/

M.